Jesteśmy dla Was!

Akademia Ochrony Zdrowia
przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o. o.

W kilku słowach

nasza filozofia

Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o. (AOZ) jest jednostką edukacyjną, której głównym zadaniem jest holistyczna, zgodna z najnowszymi naukowymi trendami, troska o szeroko pojmowane zdrowie społeczeństwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia – międzynarodowej agencji działającej przy ONZ – zdrowie nie jest tylko całkowitym brakiem choroby czy niepełnosprawności. Zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego, społecznego, duchowego dobrostanu, a także sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego.

Akademia Ochrony Zdrowia (AOZ) powołała Wydawnictwo „Akademia Pióra”. Dzięki naszym publikacjom – naukowym oraz literackim – chcielibyśmy dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców, by światło mądrości, piękna i dobra mogło przenikać do różnych kręgów społecznych. Wydajemy książki Uniwersytetu Wrocławskiego, ale realizujemy także zamówienia klientów prywatnych i instytucjonalnych. Korzystamy z nowoczesnych technologii oraz z systemu antyplagiatowego.

Akademia Ochrony Zdrowia (AOZ) jako podstawowe zadanie przyjmuje szerzenie wiedzy i pomoc w pozyskiwaniu umiejętności z zakresu ochrony, wzmacniania i potęgowania zdrowia szeroko pojmowanego – zgodnie z założeniami WHO. Dla różnych grup, zróżnicowanych pod względem społecznym, wiekowym, zawodowym, organizujemy kursy, szkolenia, warsztaty. Skupiamy się na najnowszych trendach kształcenia odpowiadającego potrzebom indywidualnym.

Akademia Ochrony Zdrowia (AOZ) wprowadza w życie ideę personalizacji medycyny i filozofii dialogu. Porozumienie międzyludzkie stanowi podstawę dla zdrowia, rozwoju i twórczego współistnienia. Jednak pielęgnowanie życia wspólnotowego nie jest możliwe bez głębokiego wzajemnego poznania. Służą mu organizowane przez nas wykłady, konferencje, koncerty, prelekcje, dyskusje, spotkania autorskie, kluby.

Organizujemy konferencje naukowe

Nasze konferencje

W ciągu kilku ostatnich lat uczestniczyliśmy w kilkunastu konferencjach naukowych i sympozjach, gdzie reprezentowaliśmy Akademię i głosiliśmy referaty powiązane tematycznie z „Filozofią Akademii”. Ponadto zorganizowaliśmy kilka konferencji naukowych, które miały charakter interdyscyplinarny. Staraliśmy się, aby nasze przedsięwzięcia dokumentować (także osobnymi stronami, podstronami internetowymi). 

W dniach 09-10 marca 2020 r. – tuż przed ogłoszeniem stanu epidemii – odbyła się konferencja pt. INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA: OTWARTE SYSTEMY PROZDROWOTNE. PAMIĘCI PROFESORA JULIANA ALEKSANDROWICZA.
„OKNO NA ŚWIAT – OKO NA ŚWIAT” (
I edycja) skierowaną do wrocławskiego środowiska osób
z niepełnosprawnością wzroku.

Nasze wydawnictwo

Wydajemy książki klasyczne i elektroniczne (PDF, EPUB) Dystrybuujemy wydawane książki w naszej Księgarni oraz w księgarniach, z którymi współpracujemy!!!

Pierwszą książkę wydaliśmy w grudniu 2015 r.

Do tej pory wydaliśmy 9 recenzowanych monografii naukowych oraz 20  – także recenzowanych – tomików poetyckich. 

Naszą księgarnię internetową znajdą Państwo na specjalnej stronie internetowej wydawnictwa https://akademia-piora.pl

Więcej informacji o naszym wydawnictwie uzyskacie Państwo na kolejnych stronach (kliknij poniżej)

Ostatnie publikacje:

Nasze publikacje:

W przygotowaniu:

  1. M. J. Turzański, Budowanie budowaniu nierówne. Dzieło księdza prałata Kazimierza Makarskiego. Biografie, t. 1.
  2. A. B. Jagiełłowicz, haiga po polsku – obraz w obrazie bajki – otwieram bramy
  3. M. J. Gontarski, Moje haiku

Spotkania

Uczestniczymy w życiu kulturalnym Naszego Miasta i Naszej Uczelni. Organizujemy spotkania autorskie Naszych Autorów oraz uroczyste Benefisy zasłużonym twórcom, naukowcom, lekarzom…

W najbliższym czasie udostępnimy relacje z Benefisów i spotkań autorskich…

Współwłaściciele Akademii Ochrony Zdrowia

Akademię Ochrony Zdrowia
założyliśmy dla Ciebie

Uniwersytet Wrocławski

Współwłaściciel

Uniwersytet Wrocławski – jest państwowym uniwersytetem klasycznym z siedzibą we Wrocławiu. Powstał pierwotnie w 1702 r. jako Akademia Leopoldina, a w 1945 r. został przekształcony w uniwersytet polski. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, założonego w 1661 r. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu. Kształci studentów na dziesięciu wydziałach: na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią interdyscyplinarną.

Na liście wybitnych osobistości – absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego – znajdziemy nazwiska Maxa Borna, Jana Miodka, Edyty Stein, Hansa-Georga Gadamera, Anny German i wielu innych. Chociaż wciąż czekamy na polskiego noblistę, to możemy szczycić się tym, że z Uniwersytetem Wrocławskim było związanych aż dziesięć osób, które zostały laureatami prestiżowej nagrody, ustanowionej przez szwedzkiego wynalazcę dynamitu: Theodor Mommsen, Paul Ehrlich, Eduard Buchner, Phillip Lénárd, Gerhart Hauptmann, Fritz Haber, Max Born, Friedrich Bergius, Otto Stern.

Alina Jagiełłowicz

Współwłaściciel

Dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka licznych prac naukowych i filozoficznych, też popularnonaukowych, publicystycznych i literackich. Recenzentka licznych tomików poetyckich. Opublikowała monografie: O naturze ludzkiej. Studium eko-filozoficzne – 2002, Siedlisko ludzkie. Granice i perspektywy – 2006, Szkice z filozofii sztuki. Dorośli, dzieci i zabawki – 2007, Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania filozofii ochrony zdrowia” – 2011.

Jest współautorką (z E. Kozak i M. J. Gontarskim) podręcznika akademickiego O sztuce porozumiewania się – 2002 i monografii (wspólnie z J. Deleżyńskim i M. Walczak-Deleżyńską) Siła Twojego głosu!;  redaktorem naukowym kilku monografii: Humanizm a medycyna – 2013, Profilaktyka wojny – 2015, Rewolucja. O potrzebie transformacji współczesnego człowieka – 2017, Fundamentalne prawa ludzkości. Wypisy z prawa boskiego i ludzkiego – 2018, Siła Twojego głosu! Konfrontacje (t. 2) – 2019; współredaktorem naukowym (wraz z A. Drohomireckim) Infiltracja kultur w dobie postępującej globalizacji – 2016, (wraz z P. Martinem) Infiltracja kultur w świecie wiecznych wędrowców – 2018 oraz (wraz z P. Martinem) Siła Twojego głosu! Konfrontacje (t. 3) – 2019.

W roku 2016 wydała zbiór wierszy Haiku po polsku – pod skórką pomarańczy – dojrzewanie serc oraz kolejny zbiór Haiku po polsku – blizny roztęczania snów – prześwitem światło. W roku 2019 tomy Renga po polsku. Zagrajmy w Japończyka filozoficznie oraz wspólnie z J. Hajdugą Listy na stół.

Maluje. Prowadziła – zawieszony tymczasowo – blog http://www.upokorzonym.pl

Prezes Zarządu Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o. Redaktor Naczelny Wydawnictwa „Akademia Pióra”.

 

 

Mirosław Gontarski

Współwłaściciel

Mirosław Gontarski – Dyrektor Wydawnictwa „Akademia Pióra”. Ukończył filozofię na UMCS w Lublinie. Poeta, filozof. W latach 70. ubiegłego stulecia zakładał literacki „Ruch Pilleus”. Na przełomie wieków współorganizował „Ogólnopolskie Warsztaty HAIKU” w Chojnowie. Publikował w prasie dolnośląskiej oraz w kilkudziesięciu almanachach.

Jego wiersze można znaleźć w Internecie.

Wydał: 2006 r. – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie ma, 2007 r. – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie będzie, 2010 r. – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było, 2015 r. – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było, nie ma i nie będzie, 2016 r. – Pozwól, że zacznę od nowa…, 2018 r. – wraz z E. Kotlarską GeminiArt;
2002 r. – wraz z A. B. Jagiełłowicz i E. Kozak współautor podręcznika akademickiego pt. O sztuce porozumiewania się.

Członek Dolnośląskiego Oddziału ZLP, w kadencji 2014-2019 Członek Zarządu Głównego ZLP. Wiceprezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki.

Barbara Łania-Pietrzak

Współwłaściciel

Dr Barbara Łania-Pietrzak – mgr fizyki doświadczalnej, dr n. med. w zakresie biofizyki. Specjalistka d/s organizacji badań we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Posiada praktyczne doświadczenie w procesie komercjalizacji, od momentu wytypowania IP o potencjale komercjalizacyjnym, poprzez szacowanie zainteresowania rynku, ustalenia polityki ochrony i zarządzania IP, wyszukiwania partnerów biznesowych, marketing produktowy, aż do wsparcia rozmów i negocjacji z przedsiębiorcami.

Posiada doświadczenie w pracy w firmach prywatnych, w handlu oraz w marketingu produktowym i bezpośrednim. Jest uczestniczką prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top500 Innovators, edycji prowadzonej na Uniwersytecie Stanforda.

Dane kontaktowe

Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o.

ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław

KRS 0000575794, REGON 361892668, NIP 897-181-08-23

Konto bankowe BNP Paribas BP:
nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989

Telefony: (czynne w godz. 10:00-17.00):
Biuro Spółki – +48 505 730 796
Prezes Zarządu Spółki – +48 505 730 796

Adresy mailowe:
biuro@akademia-oz.pl
redakcja@akademia-piora.pl
konferencja@akademia-oz.pl
szkolenia@akademia-oz.pl
prezes_zarzadu@akademia-oz.pl
dyrektor@akademia-piora.pl

Uwagi dotyczące strony internetowej prosimy kierować: designer@akademia-oz.pl