Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o. (AOZ) jest jednostką edukacyjną, której głównym zadaniem jest holistyczna, zgodna z najnowszymi naukowymi trendami, troska o szeroko pojmowane zdrowie społeczeństwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia – międzynarodowej agencji działającej przy ONZ – zdrowie nie jest tylko całkowitym brakiem choroby czy niepełnosprawności. Zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego, społecznego, duchowego dobrostanu, a także sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego.

Akademia Pióra

Akademia Ochrony Zdrowia (AOZ) powołała Wydawnictwo „Akademia Pióra”. Dzięki naszym publikacjom – naukowym oraz literackim – chcielibyśmy dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców, by światło mądrości, piękna i dobra mogło przenikać do różnych kręgów społecznych. Wydajemy książki Uniwersytetu Wrocławskiego, ale realizujemy także zamówienia klientów prywatnych i instytucjonalnych. Korzystamy z nowoczesnych technologii. Do końca 2017 roku oferujemy ceny promocyjne.

Kształcenie

Akademia Ochrony Zdrowia (AOZ) jako podstawowe zadanie przyjmuje szerzenie wiedzy i pomoc w pozyskiwaniu umiejętności z zakresu ochrony, wzmacniania i potęgowania zdrowia szeroko pojmowanego – zgodnie z założeniami WHO. Dla różnych grup, zróżnicowanych pod względem społecznym, wiekowym, zawodowym, organizujemy kursy, szkolenia, warsztaty. Skupiamy się na najnowszych trendach kształcenia odpowiadającego potrzebom indywidualnym.

Spotkania

Akademia Ochrony Zdrowia (AOZ) wprowadza w życie ideę personalizacji medycyny i filozofii dialogu. Porozumienie międzyludzkie stanowi podstawę dla zdrowia, rozwoju i twórczego współistnienia. Jednak pielęgnowanie życia wspólnotowego nie jest możliwe bez głębokiego wzajemnego poznania. Służą mu organizowane przez nas wykłady, konferencje, koncerty, prelekcje, dyskusje, spotkania autorskie, kluby.