Wydawnictwo „Akademia Pióra”, Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o., ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław. Redakcja wydawnictwa: +48 505 730 796 (dni robocze) e-mail: prezes_zarzadu@akademia-oz.pl

AKADEMIA OCHRONY ZDROWIA PRZY UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM SP. Z O. O. działa od 2015 roku. W ramach swojej działalności uruchomiła wydawnictwo, które oznacza swoje publikacje imprintem AKADEMIA PIÓRA. Wydajemy monografie naukowe, ale także dzieła literackie (tomiki wierszy, almanachy, antologie, powieści itp.).

Wydawnictwo „Akademia Pióra” – Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim zostało wpisane na Ministerialną Listę Wydawnictw punktowanych. Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 79600.

Drogi Autorze, wydajemy książki naukowe z zakresu wszelkich dziedzin wiedzy. Muszą one jedynie spełniać kryteria określone w zamieszczonych na kolejnych stronach ZASADACH PRACY WYDAWNICTWA I ETYCE WYDAWNICZEJ. Wydawnictwo kieruje się wytycznymi, które są zapisane na głównej stronie internetowej naszej Spółki. Obowiązuje też opisana  PROCEDURA RECENZJI. Dla Autorów prac naukowych (i nie tylko) przygotowaliśmy też specjalną INSTRUKCJĘ DLA AUTORÓW TEKSTÓW.

Szczególnym polem naszej działalności wydawniczej są również publikacje literackie (ale także popularyzatorskie i inne). Zarówno autorskie, jak i zbiorowe (almanachy, antologie itp.). Witamy Autorów-debiutantów, mogą oni liczyć na wszelką pomoc z naszej strony, by ich pierwsze dzieło stało się wyjątkowe. Zostają oni przez nas otoczeni specjalną opieką. Możemy się pochwalić, że wydaliśmy dotąd cztery debiutanckie tomiki wierszy.

Drogi Autorze, oto jak wygląda proces wydawniczy w naszym wydawnictwie:

  1. Przyjmujemy teksty elektroniczne napisane w edytorze tekstu (np. Word) jako pliki z rozszerzeniem DOC, DOCX, PAGES. Pliki te prosimy dostarczyć jako załączniki do maila wysłanego na adres redakcji wydawnictwa.
  2. O ile tekst (teksty) zainteresuje(ą) Redakcję, Autorowi zostanie zaproponowane podpisanie umowy wstępnej. Jest ona związana z obowiązkowym poddaniem manuskryptu jego dzieła recenzji (bądź w przypadku prac naukowych kilku recenzjom) wydawniczym.
  3. Tylko pozytywna(e) recenzja(e) wydawnicza(e) otwiera możliwość podpisania umowy wydawniczej i umożliwia wydanie dzieła w naszym wydawnictwie. Oczywiście Autor ma prawo dyskusji z ocenami recenzji. Istotnym jest, aby recenzent(ci) i Autor doszli do consensusu
  4. Każda umowa wydawnicza jest opracowywana indywidualnie i ściśle określa wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące wydania publikacji.
  5. Po podpisaniu umowy Wydawnictwo rozpoczyna prace nad książką (projekty edytorskie, okładka, redakcja i łamanie).
  6. Autor ma prawo do dwóch korekt autorskich. Zgoda na druk kończy prace przygotowawcze do druku (bądź wydania elektronicznego).
  7. Wydawnictwo przekazuje potem książkę do druku.
  8. Gotowy nakład przekazujemy Autorowi lub do dystrybucji.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania czy wątpliwości zawsze możesz do nas zadzwonić (nr tel. +48 513 498 095 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00) lub napisać maila (redakcja@akademia-piora.pl). Adres mailowy Dyrektora Wydawnictwa: dyrektor@akademia-piora.pl

Autorskie monografie naukowe, które dotąd wydaliśmy:

Ewa Kwiatkowska: Infiltracja kultur przez mit. Szkice (t. 3)

redakcja naukowa: dr. A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. M. Szyszkowska, prof. zw. dr hab. A. Bałandynowicz
Wrocław 2018
Stron: 152
Książka jest własnością Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, nie ma możliwości zakupu w naszej księgarni.

Jacek Deleżyński, Alina Bernadetta Jagiełłowicz i Mieczysława Walczak-Deleżyńska: Siła Twojego głosu (t. 1)

redakcja naukowa: dr. A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: dr hab. prof. AST I. Jeżowska
Wrocław 2018
Stron: 158
Książka jest własnością Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, nie ma możliwości zakupu w naszej księgarni.

Artur Ławniczak: Fundamentalne prawa ludzkości. Wypisy z prawa Boskiego i ludzkiego

redakcja naukowa: dr. A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. J. Maroń, prof. dr hab. M. Masternak-Kubiak
Wrocław 2018
Stron: 462
Książka jest własnością Autora. Jest możliwość jej zakupu w naszej księgarni (do wyczerpania nakładu).

Zbiorowe monografie naukowe, które dotąd wydaliśmy:

Profilaktyka wojny

redakcja naukowa: dr. A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: prof. dr hab. L. Zdybel, dr hab. J. Zdybel
Wrocław 2015
Stron: 330
Książka jest własnością Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, nie ma możliwości jej zakupu w naszej księgarni. W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która będzie dostępna w naszej księgarni.

Infiltracja kultur w dobie postępującej globalizacji (t. 1)

redakcja naukowa: dr. A. B. Jagiełłowicz, A. Drohomirecki
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. St. Tokarski
Wrocław 2016
Stron: 228
Książka jest własnością Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, nie ma możliwości jej zakupu w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która będzie dostępna w naszej księgarni.

Revolucja. O potrzebie transformacji współczesnego człowieka

redakcja naukowa: dr. A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. M. Szyszkowska
Wrocław 2017
Stron: 198
Książka jest własnością Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, nie ma możliwości jej zakupu w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która będzie dostępna w naszej księgarni.

Infiltracja kultur w świecie wiecznych wędrowców (t. 2)

redakcja naukowa: dr. A. B. Jagiełłowicz, dr P. Martin
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. St. Bednarek, prof. zw. dr hab. St. Tokarski
Wrocław 2018
Stron: 298
Książka jest własnością Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, nie ma możliwości jej zakupu w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która będzie dostępna w naszej księgarni.

Siła Twojego głosu. Konfrontacje (t. 2)

redakcja naukowa: dr. A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. M. Szyszkowska, prof. zw. dr hab. A. Bałandynowicz
Wrocław 2019
Stron: 132
Egzemplarze książki zostały rozdane uczestnikom Konferencji "Siła Twojego głosu" w Legnicy, nie ma możliwości jej zakupu w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która będzie dostępna w naszej księgarni.

Siła Twojego głosu. Konfrontacje (t. 3)

redakcja naukowa: dr P. Martin, dr. A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. M. Szyszkowska, prof. zw. dr hab. A. Bałandynowicz
Wrocław 2019
Stron: 132
Egzemplarze książki zostały rozdane uczestnikom Konferencji "Siła Twojego głosu" w Legnicy, nie ma możliwości jej zakupu w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która będzie dostępna w naszej księgarni.

Autorskie tomiki poetyckie, które dotąd wydaliśmy:

Alina Bernadetta Jagiełłowicz: haiku po polsku – pod skórką pomarańczy – dojrzewanie serc (t. 1)

redakcja: M. J. Gontarski
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. M. Szyszkowska
Wrocław 2016
Stron: 88
DEBIUT
Książkę można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska: Ryzyko wiosny

redakcja: M. J. Gontarski
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. St. Bednarek
Wrocław 2016
Stron: 68
Książkę można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska: Flirt z haiku

redakcja: Autorka
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. St. Bednarek
Wrocław 2016
Stron: 64
Książkę można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Alina Bernadetta Jagiełłowicz: haiku po polsku – blizny roztęczania snów – prześwitem światło (t. 2)

redakcja: Autorka
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. St. Bednarek
Wrocław 2016
Stron: 64
Książkę można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Mirosław Jerzy Gontarski: Pozwól, że zacznę od nowa…

redakcja: dr A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. St. Bednarek
Wrocław 2016
Stron: 80
Książkę można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Robert Urbaniak: który to ja

redakcja: M. J. Gontarski
recenzja wydawnicza: dr A. B. Jagiełłowicz
Wrocław 2017
Stron: 64
Książkę można zakupić u Autora.

Stanisław Kruk-Stach: Zadumanie

redakcja: dr A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: dr A. B. Jagiełłowicz
Wrocław 2017
Stron: 64
Książkę można zakupić u Autora.

Tadeusz Stupnicki: takie tam

redakcja: dr A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: dr A. B. Jagiełłowicz
Wrocław 2017
Stron: 54
DEBIUT
Książkę można zakupić u Autora.

Krzysztof Frydrych: Wieszczby

redakcja: dr A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: dr A. B. Jagiełłowicz
Wrocław 2017
Stron: 72
DEBIUT
Książkę można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Robert Urbaniak: przenicowanie

redakcja: dr A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: dr A. B. Jagiełłowicz
Wrocław 2018
Stron: 76
Książkę można zakupić u Autora.

Hanna Szłapka: Anatomia życia

redakcja: dr A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: dr A. B. Jagiełłowicz
Wrocław 2018
Stron: 70
DEBIUT
Książkę można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Renga po polsku. Zagrajmy w Japończyka filozoficznie

redakcja: Autorka
recenzja wydawnicza: M. J. Gontarski
Wrocław 2019
Stron: 56
Książkę można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Tadeusz Stupnicki: Cz z łzy

redakcja: dr A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: dr A. B. Jagiełłowicz
Wrocław 2019
Stron: 44
Książkę można zakupić u Autora.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która będzie dostępna w naszej księgarni.

Jerzy Suchocki: Świecie nasz

redakcja: M. J. Gontarski
recenzja wydawnicza: dr A. B. Jagiełłowicz
Wrocław 2019
Stron: 78
Książkę można zakupić u Autora.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która będzie dostępna w naszej księgarni.

Współutorskie tomiki poetyckie, które dotąd wydaliśmy:

Mirosław Jerzy Gontarski, Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska: Gemini Art (t. 1)

redakcja: Autorzy
recenzja wydawnicza: dr A. B. Jagiełłowicz
Wrocław 2018
Stron: 50
Książkę można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Urszula Sławińska, Zbigniew Mysłowiecki: 60 i 6 radości życia z wierszy

redakcja: dr A. B. Jagiełłowicz
recenzja wydawnicza: dr A. B. Jagiełłowicz
Wrocław 2018
Stron: 46
Książkę można zakupić u Autorów.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Jerzy Hajduga, Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Listy na stół

redakcja: Autorzy
recenzja wydawnicza: M. J. Gontarski
Wrocław 2020
Stron: 56
Książkę można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska, Mirosław Jerzy Gontarski: Gemini Art (t. 2)

redakcja: Autorzy
recenzja wydawnicza: dr A. B. Jagiełłowicz
Wrocław 2020
Stron: 50
Książkę można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Zbiorowe tomiki poetyckie, które dotąd wydaliśmy:

Nasz Wrocław

redakcja: M. J. Gontarski
recenzja wydawnicza: M. J. Gontarski
Wrocław 2017
Stron: 24
Książka zawiera wiersze uczniów wrocławskich szkół podstawowych – uczestników Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego "Między słowami".
Książki nie można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.

Pudełko zwane wyobraźnią

redakcja: M. J. Gontarski
recenzja wydawnicza: M. J. Gontarski
Wrocław 2018
Stron: 26
Książka zawiera wiersze uczniów wrocławskich szkół podstawowych – uczestników Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego "Między słowami".
Książki nie można zakupić w naszej księgarni.
W roku 2021 planujemy wydać jej wersję elektroniczną, która też będzie dostępna w naszej księgarni.