PRAKTYCZNY KURS PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH
„OD SŁOWA DO DZIEŁA”

(EDYCJA I - PODSTAWOWA)
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie,
który odbędzie się w dniach: 9 i 10 grudnia 2021 r. we Wrocławiu w godz.: 16:00-19.30
(szczegółową informację o miejscu przeprowadzanych zajęć przekażemy uczestnikom kursu 6 grudnia drogą mailową)
Zgłoszenia przyjmujemy do 1 grudnia 2021 r.
Liczba miejsc jest ograniczona!

WYKŁADOWCY

dr hab. Katarzyna Dominika Kajdanek

prof. nadzw. Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Pisze o sobie: „W pracy pedagogicznej najbardziej cenię sobie chwile pełnego zrozumienia oraz dobrego przepływu energii i myśli pomiędzy mną a osobami uczestniczącymi w zajęciach. W pracy naukowej największą satysfakcję daje mi możliwość dostrzeżenia wzorów i prawidłowości w rozproszonych zbiorach danych. Interesuję się mobilnością mieszkaniową i procesami koncentracji i dekoncentracji ludności w regionach miejskich, co znajduje wyraz w moich publikacjach. Wydałam m.in. monografie: Suburbanizacja po polsku (2012) oraz City and Power – Postmodern Urban Spaces in Contemporary Poland (2018; współautorstwo: I. Pietraszewski, J. Pluta). A w wolnym czasie sporo czytam, trochę piszę, jeżdżę na rowerze i piekę wybitne ciasta”.

dr hab. Julita Makaro

prof. Uniwersytetu Wrocławskiego


Pisze o sobie: „W dydaktyce ciekawi mnie zależność pomiędzy procesem twórczym a zastosowaną w pisaniu metodą. Lubię przyglądać się rozwojowi moich studentów w tym tworzeniu. Ponadto moje zainteresowania naukowe skupiają się na tematyce etnicznej i miejskiej – zaowocowały kilkoma książkami, które mnie bardzo cieszą. Wydałam m.in. monografie: Gubin-miasto graniczne. Studium socjologiczne (2007) oraz O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia (2013; współautorstwo: K. Dolińska). Prywatnie lubię flaneurować po mniej lub bardziej znanych miastach i miasteczkach i chętnie dokumentuję je w fotografii, a dla relaksu chwytam za pędzel i – jak ja to nazywam – maziam”.

Ludzie nie są doskonali, ale zarazem pragną rozwoju (choćby tylko w podświadomości) i podniesienia jakości swojego życia. Rozwój osiągamy, kiedy jesteśmy kreatywni, np. kiedy piszemy swoją pierwszą (a może kolejną) pracę dyplomową.

Niestety na drodze tworzenia często mamy do czynienia z rozmaitymi przeszkodami – trudnością w przełamaniu się do działania, z kryzysem, utratą wiary w swoje możliwości, zniechęceniem, zmęczeniem, presją czasu etc. Należy się z nimi koniecznie uporać – jeśli oczywiście chcemy szczęśliwie doprowadzić dzieło do końca.

Jest to ciężka praca nad sobą i dziełem. Jak każda praca – także i ta – wymaga wiedzy, mądrości, umiejętności, samozaparcia i nade wszystko osób wspomagających i wspierających, które nauczą i pomogą. To właśnie dajemy naszym uczestnikom kursu.

KURS PRZEZNACZONY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI

– studiujesz na kierunku humanistycznym, społecznym, na prawie czy w szkole artystycznej
oraz
– pragniesz zdobyć podstawy i/lub poprawić swój warsztat pisarski albo pozyskać podstawowe narzędzia w procesie planowania i realizacji zadań pisarskich

Kurs przewidziany jest na 8 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 grudnia 2021 r.
Liczba miejsc jest ograniczona!

HARMONOGRAM KURSU

9 grudnia (czwartek)
(zajęcia prowadzi dr hab. Katarzyna Dominika Kajdanek, prof. nadzw. IS WNS UWr.)
16:00-17:30 – zajęcia
17:30-18:00 – przerwa na kawę
18:00-19:30 – zajęcia

10 grudnia (piątek)
(zajęcia prowadzi dr hab. Julita Makaro, prof. UWr.)
16:00-17:30 – zajęcia
17:30-18:00 – przerwa na kawę
18:00-19:30 – zajęcia

GWARANTUJEMY
  • Akademicką jakość kształcenia
  • Kameralność – zajęcia są prowadzone w małej grupie
  • Poradnictwo indywidualne
  • Miłą atmosferę sprzyjającą dyskusji
KOSZT KURSU

600 zł brutto

(cena obejmuje honoraria i obsługę kursu, wynajem sali wykładowej, poczęstunek w przerwach na kawę oraz artykuły piśmiennicze)
Uczestnicy otrzymają prezent – tom poetycki wydany przez „Akademię Pióra” – Wydawnictwo Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO
Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o. z dopiskiem: OD SŁOWA DO DZIEŁA, EDYCJA I
BNP Paribas BP S.A. nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989

Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego.

W razie niejasności albo dodatkowych pytań Pani Alina Bernadetta Jagiełłowicz oczekuje na mailowy lub telefoniczny kontakt:
e-mail: prezes_zarzadu@akademia-oz.pl
nr tel.: 505 730 796 (od godz. 15:00 do 17:00 oraz od godz. 19:00 do 21:00)

W związku z panującą sytuacją epidemiczną zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu kursu i/lub zmianę formy szkolenia (ze stacjonarnej na on-line).

PROGRAM KURSU

Dzień pierwszy (09.XII.)

Teoria

1. Jaki jestem, jaka jestem, jak chcę pisać?
a. Eksplorowanie własnego podejścia do świata, wiedzy, uczenia się
a.i. Używanie obu półkul mózgu
a.ii. Wizualne, audialne i kinestetyczne style uczenia się
a.iii. Cykl Kolba
2. Nawigowanie procesem pisania
a. Moje oczekiwania a oczekiwania mojej instytucji
b. Rola planowania
c. Komunikacja z promotorami
3. Jak nie zboczyć z raz obranego kursu?
a. Utrzymywanie równowagi psychicznej i dobrostanu
b. Zarządzanie kryzysem pisarskim
b.i. Kryzys motywacji
b.ii. Kryzys pewności siebie
b.iii. Dezorganizacja
b.iv. Kryzysy osobiste
4. Pisanie od pierwszego dnia
a. Pisanie – proces czy produkt?
b. Pisanie jako analiza
c. Pisanie jako konwersacja

Praktyka

A. Jaki mam styl uczenia się i jak on rzutuje na mój sposób pisania? – ćwiczenie samowiedzy.
B. Co na mnie zadziała? – wymiana wiedzy i doświadczeń na temat sposobów utrzymywania równowagi psychicznej i dobrostanu
C. Pisanie jako konwersacja – przygotowanie abstraktu planowanej pracy z wykorzystaniem metody storyline
D. Konsultacje indywidualne

Dzień drugi (10.XII.)

Teoria

1. Co by tu… co by tu…. Pomysły, inspiracje, wybór tematu
a. Problem badawczy a problem społeczny
b. Moje życie, moja pasja
c. Temat a tytuł
2. Jak? Gdzie? Kiedy? Zbieranie i organizacja materiałów/danych
a. Biblioteka
b. Czasopisma on-line
c. academia.edu; researchgate; repozytoria
3. Podstawy pisania akademickiego
a. Struktura pracy (wstęp, teoria i empiria, zakończenie), struktura rozdziału (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i ich elementy konstytutywne
b. Znormalizowany maszynopis (wielkość fontu, odstępy, prezentacje graficzne etc.)
c. Język wypowiedzi: cytowanie a parafrazowanie; formy stylistyczne pomocne w budowaniu narracji
d. Odnośniki, bibliografia, załączniki (rodzaje przypisów ze względu na kryterium funkcji i celu, źródła)

Praktyka

A. Ćwiczenia z robienia przypisów
B. Ćwiczenia z parafrazowania
C. Konsultacje indywidualne przygotowanej wypowiedzi pisemnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PRAKTYCZNY KURS PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH „OD SŁOWA DO DZIEŁA” (EDYCJA I – PODSTAWOWA) – Wrocław, 09-10.XII.2021

    Czy potrzebuje Pani/Pan fakturę VAT (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)?