PRAKTYCZNY KURS PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH
„OD SŁOWA DO DZIEŁA”

(EDYCJA I - PODSTAWOWA)
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie,
który odbędzie się w dniach: 27 i 31 maja 2022 r. we Wrocławiu w godz.: 16:00-19.30
(szczegółową informację o miejscu przeprowadzanych zajęć przekażemy uczestnikom kursu 22 maja drogą mailową)
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2022 r.
Liczba miejsc jest ograniczona!

WYKŁADOWCY

dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak
Pisze o sobie: Badaczka-europeistka z zawodu, powołania i zamiłowania. W nauce i dydaktyce najbardziej fascynuje mnie poznawanie „nowego” jako wartość sama w sobie. Uwielbiam zadawać pytania nie tylko innym, ale przede wszystkim sobie i odkrywać różnorodność dróg prowadzących do uzyskania odpowiedzi. Dlatego w mojej pracy badawczej z jednej strony koncentruję się na odkrywaniu Europy jako przestrzeni politycznej ekonomicznej i społecznej, tego co łączy i dzieli współczesnych Europejczyków, ale także na metodach zdobywania wiedzy w naukach społecznych. Jestem autorką i współautorką ośmiu monografii naukowych, wśród których moja ulubiona to „Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w warunkach integracji europejskiej” (2015). W wolnym czasie czytam pasjami wszędzie i wszystko, od przewodnika wędkarskiego po estońskie powieści psychologiczne.
dr hab. Julita Makaro

prof. Uniwersytetu Wrocławskiego


Pisze o sobie: „W dydaktyce ciekawi mnie zależność pomiędzy procesem twórczym a zastosowaną w pisaniu metodą. Lubię przyglądać się rozwojowi moich studentów w tym tworzeniu. Ponadto moje zainteresowania naukowe skupiają się na tematyce etnicznej i miejskiej – zaowocowały kilkoma książkami, które mnie bardzo cieszą. Wydałam m.in. monografie: Gubin-miasto graniczne. Studium socjologiczne (2007) oraz O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia (2013; współautorstwo: K. Dolińska). Prywatnie lubię flaneurować po mniej lub bardziej znanych miastach i miasteczkach i chętnie dokumentuję je w fotografii, a dla relaksu chwytam za pędzel i – jak ja to nazywam – maziam”.

Ludzie nie są doskonali, ale zarazem pragną rozwoju (choćby tylko w podświadomości) i podniesienia jakości swojego życia. Rozwój osiągamy, kiedy jesteśmy kreatywni, np. kiedy piszemy swoją pierwszą (a może kolejną) pracę dyplomową.

Niestety na drodze tworzenia często mamy do czynienia z rozmaitymi przeszkodami – trudnością w przełamaniu się do działania, z kryzysem, utratą wiary w swoje możliwości, zniechęceniem, zmęczeniem, presją czasu etc. Należy się z nimi koniecznie uporać – jeśli oczywiście chcemy szczęśliwie doprowadzić dzieło do końca.

Jest to ciężka praca nad sobą i dziełem. Jak każda praca – także i ta – wymaga wiedzy, mądrości, umiejętności, samozaparcia i nade wszystko osób wspomagających i wspierających, które nauczą i pomogą. To właśnie dajemy naszym uczestnikom kursu.

KURS PRZEZNACZONY JEST DLA CIEBIE, JEŚLI

– studiujesz na kierunku humanistycznym, społecznym, na prawie czy w szkole artystycznej
oraz
– pragniesz zdobyć podstawy i/lub poprawić swój warsztat pisarski albo pozyskać podstawowe narzędzia w procesie planowania i realizacji zadań pisarskich

Kurs przewidziany jest na 8 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2022 r.
Liczba miejsc jest ograniczona!

HARMONOGRAM KURSU

27 maja (piątek)
(zajęcia prowadzi dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak)
16:00-17:30 – zajęcia
17:30-18:00 – przerwa na kawę
18:00-19:30 – zajęcia

31 maja (wtorek)
(zajęcia prowadzi dr hab. Julita Makaro, prof. UWr.)
16:00-17:30 – zajęcia
17:30-18:00 – przerwa na kawę
18:00-19:30 – zajęcia

GWARANTUJEMY
  • Akademicką jakość kształcenia
  • Kameralność – zajęcia są prowadzone w małej grupie
  • Poradnictwo indywidualne
  • Miłą atmosferę sprzyjającą dyskusji
KOSZT KURSU
600 zł brutto (cena obejmuje honoraria i obsługę kursu, wynajem sali wykładowej, poczęstunek w przerwach na kawę oraz artykuły piśmiennicze) Uczestnicy otrzymają prezent – tom poetycki wydany przez „Akademię Pióra” – Wydawnictwo Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO
Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o. z dopiskiem: OD SŁOWA DO DZIEŁA, EDYCJA I BNP Paribas BP S.A. nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989
Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego. W razie niejasności albo dodatkowych pytań Pani Alina Bernadetta Jagiełłowicz oczekuje na mailowy lub telefoniczny kontakt: e-mail: prezes_zarzadu@akademia-oz.pl nr tel.: 505 730 796 (od godz. 15:00 do 17:00 oraz od godz. 19:00 do 21:00) W związku z panującą sytuacją epidemiczną zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu kursu i/lub zmianę formy szkolenia (ze stacjonarnej na on-line).

PROGRAM KURSU

Dzień pierwszy (27.V.2022)

Teoria
1. Jaki jestem, jaka jestem, jak chcę pisać?
a. czym nauka i pisanie pracy naukowej różni się od publicystyki i innych tekstów nienaukowych
a.i. Używanie obu półkul mózgu
a.ii. Wizualne, audialne i kinestetyczne style uczenia się
a.iii. Cykl Kolba
2. Nawigowanie procesem pisania
a. Moje oczekiwania a oczekiwania mojej instytucji
b. Rola planowania
c. Komunikacja z promotorami
3. Jak nie zboczyć z raz
obranego kursu? a. Utrzymywanie równowagi
psychicznej i dobrostanu b. Zarządzanie kryzysem
pisarskim b.i. Kryzys motywacji
b.ii. Kryzys pewności siebie
b.iii. Dezorganizacja
b.iv. Kryzysy osobiste
4. Pisanie od pierwszego dnia
a. Pisanie – proces czy produkt?
b. Pisanie jako analiza
c. Pisanie jako konwersacja

Praktyka
A. Jaki mam styl uczenia się i jak on rzutuje na mój sposób pisania? – ćwiczenie samowiedzy.
B. Co na mnie zadziała? – wymiana wiedzy i doświadczeń na temat sposobów utrzymywania równowagi psychicznej i dobrostanu
C. Pisanie jako konwersacja – przygotowanie abstraktu planowanej pracy z wykorzystaniem metody storyline
D. Konsultacje indywidualne

Dzień drugi (31.V.)

Teoria
1. Co by tu… co by tu…. Pomysły, inspiracje, wybór tematu
a. Problem badawczy a problem społeczny
b. Moje życie, moja pasja
c. Temat a tytuł
2. Jak? Gdzie? Kiedy? Zbieranie i organizacja materiałów/danych
a. Biblioteka
b. Czasopisma on-line
c. academia.edu; researchgate; repozytoria
3. Podstawy pisania akademickiego
a. Struktura pracy (wstęp, teoria i empiria, zakończenie), struktura rozdziału (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i ich elementy konstytutywne
b. Znormalizowany maszynopis (wielkość fontu, odstępy, prezentacje graficzne etc.)
c. Język wypowiedzi: cytowanie a parafrazowanie; formy stylistyczne pomocne w budowaniu narracji
d. Odnośniki, bibliografia, załączniki (rodzaje przypisów ze względu na kryterium funkcji i celu, źródła)

Praktyka
A. Ćwiczenia z robienia przypisów
B. Ćwiczenia z parafrazowania
C. Konsultacje indywidualne przygotowanej wypowiedzi pisemnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PRAKTYCZNY KURS PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH „OD SŁOWA DO DZIEŁA” (EDYCJA I – PODSTAWOWA) – Wrocław, 27 i 31.V.2022

    Czy potrzebuje Pani/Pan fakturę VAT (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)?