Warsztaty Dla Prawników „Sztuka Emisji Głosu”
(EDYCJA I – PODSTAWOWA)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach, które odbędą się
w styczniu 2023 r.

Zaplanowaliśmy 4 spotkania:
10.01. – w godz. od 11:30 do 14:45
16.01. – w godz. od 10:30 do 12:00
17.01. – w godz. od 11:30 do 14:45
23.01. – w godz. od 11:30 do 14:45

Ośrodek Psychoterapii „Trzy Krzesła”: ul. P. Włodkowica 10/10, WROCŁAW

Warsztaty przewidziane są na 14 godzin lekcyjnych

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

WARSZTATY PROWADZI

dr hab. Izabela Jeżowska

Profesor nadzwyczajny AST w Krakowie, Filia we Wrocławiu (uczy techniki wokalnej i impostacji głosu). Wykładowca w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Badań Literackich. Autorka metody wyzwalania głosu poprzez ruch. Wprowadziła elementy Aerial-Yogi do nauczania impostacji głosu. Koncertująca śpiewaczka, mezzosopran, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Eugeniusza Sąsiadka. Stypendystka Rządu Włoskiego, uczestniczka master-class u Shirley Verrett, Fedory Barbieri i Mirelli Freni. Prowadzi ożywioną działalność naukowo-badawczą na polu pedagogiki wokalnej i aktywną działalność organizacyjno-naukową. Wieloletni sekretarz i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Kierownik naczelny i artystyczny Sudeckich Festiwali Muzycznych w Szczawnie-Zdroju, sekretarz naukowy konferencji, autorka licznych publikacji i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych (Lublana, Praga, Salzburg), członek zespołu redakcyjnego Zeszytów Naukowych PSPŚ.

WCZESNA TURA REJESTRACJI:
do 22 grudnia 2022 r.
PÓŹNA TURA REJESTRACJI:
od 23 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

KALENDARZ ZAJĘĆ

10.01.2023 r. od 11:30 do 14:45

16.01.2023 r. od 10:30 do 12:00

17.01.2023 r. od 11:30 do 14:45

23.01.2023 r. od 11:30 do 14:45

OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY UCZESTNICZYĆ W WARSZTATACH,

ale nie odpowiadają im terminy,

proszone są o mailowy lub telefoniczny kontakt z Panią Aliną Bernadettą Jagiełłowicz:

prezes_zarzadu@akademia-oz.pl

nr tel.: 500 389 194; 505 730 796

(w godz. od 15:00 do 17:00 oraz od 19:00 do 21:00)

Mowa języka mową działania.
[Hugo Kołłątaj]

Serdecznie zapraszamy
adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, aplikantów adwokackich, mediatorów
na Warsztaty dla prawników „Sztuka emisji głosu”

Wystąpienia publiczne oraz operowanie głosem stanowią ważny czynnik codziennej pracy prawnika. Dlatego też fachowe kształcenie w dziedzinie emisji głosu zapewni istotne wsparcie w budowaniu profesjonalizmu oraz osobistej marki w karierze zawodowej.
Nasze zajęcia z efektywnej pracy głosem przygotowane są i prowadzone przez kadrę ekspercką posługującą się innowacyjnymi metodami – przez praktyków w nauczaniu emisji głosu oraz przygotowywaniu do wystąpień publicznych: wykładowców Akademii Sztuk Teatralnych z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wystąpień publicznych, warsztatów, w kierowaniu zespołami badawczymi i prezentowaniu wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych.
Celem warsztatów dla prawników „Sztuka emisji głosu” jest przekazanie wiedzy i kompetencji osobom, dla których głos jest podstawowym narzędziem w codziennej pracy.

UCZESTNICTWO W NASZYCH WARSZTATACH SKUTECZNIE POPRAWI JAKOŚĆ PAŃSTWA PRACY ZAWODOWEJ ORAZ ŻYCIA:

– Pomożemy zdobyć kompetencje w zakresie prowadzenia błyskotliwych i efektywnych wystąpień publicznych oraz reprezentowania klientów przed sądami cywilnymi, karnymi czy administracyjnymi, jak również przed urzędami i organami władzy publicznej oraz samorządu terytorialnego.
– Nauczymy, w jaki sposób można świadomie i celowo wykorzystywać głos, by skutecznie objaśniać, argumentować i przekonywać do swoich racji.
– Pokażemy, jak stosować odpowiednie narzędzia modelowania głosu i panowania nad nim.
– Nauczymy, jak radzić sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym.
– Pomożemy zbudować profesjonalny wizerunek Państwa kancelarii oraz osobistą markę w karierze zawodowej.

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i pracą indywidualną. Zapewniamy Państwu komfort przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności w zakresie technik oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych oraz pracy z ciałem, poprawiających i kształtujących emisję głosu, co wpłynie na samokontrolę. Warsztaty przygotowują do wystąpień publicznych, również improwizowanych, oraz uczą, jak radzić sobie ze związanym z nimi stresem, jak i napięciem emocjonalnym.

TE WARSZTATY SĄ PRZEZNACZONE DLA CIEBIE
jeśli zajmujesz się prawem i wykorzystujesz je w codziennej praktyce

w wystąpieniach publicznych, również improwizowanych
podczas reprezentowania klientów
(przed sądami cywilnymi, karnymi czy administracyjnymi, jak również przed urzędami i organami władzy publicznej oraz samorządu terytorialnego)
jeśli kluczowymi elementami Twojej zawodowej codzienności są:
praca głosem
duża odpowiedzialność
presja czasu
doświadczanie stresu i napięcia emocjonalnego
jeśli
pragniesz podnieść swoją wartość
zawodową, by skutecznie reprezentować klienta
chcesz świadomie i celowo wykorzystywać swój głos
jesteś otwarty na innowacyjne metody kształcenia i samodoskonalenia
cenisz zdrowie
troszczysz się o bezpieczeństwo na rynku pracy
Gwarantujemy
Wysoki poziom merytoryczny kształcenia akademickiego
Integrację wiedzy i praktyki
Kameralność – zajęcia są prowadzone w małej grupie
Poradnictwo indywidualne
Miłą atmosferę sprzyjającą efektywnemu przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności

PROGRAM WARSZTATÓW – ZAGADNIENIA

I. DOBRA JAKOŚĆ GŁOSU WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ PRACY PRAWNIKA
II. SPECYFIKA PRACY GŁOSEM W ZAWODZIE PRAWNIKA:
Całe ciało instrumentem pracy zawodowej prawnika
Anatomia i fizjologia narządów układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego
Teoretyczne podstawy prawidłowego oddychania i jego rola w emisji głosu
Kształtowanie świadomości oddechowej
Choroby zawodowe narządów głosu
Zachowanie higieny pracy głosem i rehabilitacja zaburzeń głosu
III. WPŁYW ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH, FONACYJNYCH I ARTYKULACYJNYCH NA UWOLNIENIE „ŻYWEGO” GŁOSU:
Ćwiczenia oddechowe. Wtórne odblokowanie oddechu naturalnego. Świadomość oddychania
Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych
Improwizacja głosowo-ruchowa z włączeniem pracy nad emocjami i wyobraźnią
Ćwiczenia emisji głosu z włączeniem pracy z tekstem
Ćwiczenia relaksacyjne
Podsumowanie i dyskusja
IV. ZADANIA DO AUTOTRENINGU

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 30 GRUDNIA 2022 R. W DWÓCH TURACH REJESTRACJI

KOSZT WARSZTATÓW DLA 1 UCZESTNIKA WYNOSI
W pierwszej turze rejestracji 1300,00 zł brutto (w tym 23% VAT) – do 22 grudnia 2022
W drugiej turze rejestracji 1500,00 zł brutto (w tym 23% VAT) – od 23 grudnia do 30 grudnia 2022

Osoby, które planują skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są o przesłanie tej informacji przed uiszczeniem opłaty na adres:
prezes_zarzadu@akademia-oz.pl

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO
Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o.
BNP Paribas BP S.A. nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989
Tytuł przelewu: Warsztaty WPE_I + imię i nazwisko uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby, które planują skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie organizatora warsztatów o tym fakcie drogą mailową oraz o dostarczenie oświadczenia (skan, zdjęcie) o zwolnieniu z podatku VAT zawierającego następujące dane:
– podstawę prawną,
– imię i nazwisko uczestnika,
– datę i nazwę szkolenia,
– nazwę Organizatora – Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o.
– podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

Potwierdzimy mailowo odbiór oświadczenia oraz udzielimy informacji o wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

UCZESTNICY SĄ ZOBOWIĄZANI DO WYPEŁNIENIA I WYSŁANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

W razie niejasności albo dodatkowych pytań Pani Alina Bernadetta Jagiełłowicz oczekuje na mailowy lub telefoniczny kontakt:
e-mail: prezes_zarzadu@akademia-oz.pl
nr tel.: 500 389 194; 505 730 796
(w godz. od 15:00 do 17:00 oraz od 19:00 do 21:00)

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Warsztaty dla prawników
„Sztuka emisji głosu” (edycja I – podstawowa)

    Czy potrzebuje Pani/Pan fakturę VAT (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)?    z Klauzulą informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Warsztatów dla prawników „Sztuka emisji głosu” (edycja I – podstawowa) (wymagane)