Warsztaty dla kadry kierowniczej w bankach
„Sztuka wewnętrznej harmonii – samokontrola okiem buddysty”

(EDYCJA I - PODSTAWOWA)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie
w grudniu 2022 r. oraz styczniu 2023 r.

Zaplanowaliśmy 10 spotkań w godz. od 12:30 do 15:00

2.XII.; 16.XII.; 19.XII.; 05.I.; 09.I.; 12.I.; 13.I.; 16.I.; 19.I.; 20.I.

Ośrodek Psychoterapii „Trzy Krzesła”:
ul. P. Włodkowica 10/10, WROCŁAW
Warsztaty przewidziane są na 30 godzin lekcyjnych prowadzonych w grupie oraz jedno spotkanie poradnictwa indywidualnego

Liczba miejsc jest ograniczona!

WYKŁADOWCY

dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz

Filozof. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W nauce zajmuje się antropologią filozoficzną i filozofią ochrony zdrowia. Prezes Zarządu spółki spin-off - Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o. Pisze wiersze. Maluje.

dr Sławomir Barć

Filozof. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W nauce zajmuje się filozofią współczesną oraz buddyzmem. Od wielu lat praktykuje rinzaizen pod okiem Mistrzyni zen Roshi Marii Monety-Malewskiej.

Grzegorz Siuta – Psycholog

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalista psychoterapii uzależnień. W swojej pracy wykorzystuje m.in. techniki ACT-owe (Acceptance and Commitment Therapy – Terapii Akceptacji i Zaangażowania) oparte na uważności i pracy z wartościami. Założyciel Ośrodka Psychoterapii „Trzy Krzesła”.

WCZESNA TURA REJESTRACJI:
do 27 listopada 2022 r.

PÓŹNA TURA REJESTRACJI:
od 28 listopada 2022 r. do 7 grudnia 2022 r.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY UCZESTNICZYĆ W WARSZTATACH,
ale nie odpowiadają im terminy,
proszone są o mailowy lub telefoniczny kontakt z Panią Aliną Bernadettą Jagiełłowicz:
prezes_zarzadu@akademia-oz.pl
nr tel.: 500 389 194; 505 730 796
(w godz. od 15:00 do 17:00 oraz od 19:00 do 21:00)

Kierowanie zespołem i zarządzanie ryzykiem to kluczowe elementy codziennej pracy kadry kierowniczej sektora bankowego. Praca pod presją czasu oraz duża odpowiedzialność są związane z negatywnym wpływem czynników stresogennych oraz wymagają niestandardowej ochrony dobrostanu zdrowia oraz istotnego wsparcia w budowaniu profesjonalizmu zawodowego.
Efektywne zarządzanie w banku jest skutkiem wewnętrznej harmonii, wysokiej samokontroli, umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz współpracy i przekłada się na wysoki poziom zaufania pracowników i – pośrednio – klientów. Efektywne zarządzanie zespołem podnosi wartość zawodową kadry kierowniczej oraz zespołu, zapewnia bezpieczeństwo na rynku pracy, zarówno osobiste, jak też podwładnych.
Nasze zajęcia prowadzi kadra specjalistów posługująca się innowacyjnymi metodami – wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego i psychoterapeuci poznawczo-behawioralni z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć, warsztatów, sesji terapeutycznych, medytacyjnego treningu; z doświadczeniem w kierowaniu zespołami badawczymi i w prezentowaniu wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych.
Celem warsztatów dla kadry kierowniczej w bankach „Sztuka wewnętrznej harmonii – samokontrola okiem buddysty” jest przekazanie wiedzy i kompetencji.

UCZESTNICTWO W NASZYCH WARSZTATACH SKUTECZNIE POPRAWI JAKOŚĆ PAŃSTWA PRACY ZAWODOWEJ ORAZ ŻYCIA:

– Pomożemy zbudować w Państwa organizacji model zarządzania oparty na zasadach kreatywnego podejmowania decyzji oraz współdziałania, akceptacji i zaangażowania.
– Uczestnictwo w naszych warsztatach pomoże zdobyć kompetencje w zakresie samokontroli, uważnego obserwowania interakcji zachodzących w zespole pracowników oraz śmiałego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami ludzkimi.
– Uwzględniając indywidualne cechy kierowników nauczymy korzystać z osobistego potencjału w budowaniu profesjonalnego wizerunku Państwa banku.
– Nauczymy, w jaki sposób przeprowadzać trening umysłu, by świadomie i celowo podejmować decyzje oraz skutecznie działać.
– Pokażemy, jak stosować techniki medytacji i relaksu dla zachowania harmonii psychofizycznej w życiu.
– Nauczymy technik zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, na które narażone są osoby pracujące umysłowo i obciążone dużą odpowiedzialnością.
– Zmodyfikujemy nawyki, zachowania i sposób myślenia oraz dokonamy pozytywnej korekty stylu Państwa życia.

Zapewnimy Państwu komfort przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności w zakresie technik medytacyjnych i relaksacyjnych oraz pracy z ciałem, co poprawi samokontrolę. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach i sprzyjają pokonywaniu nietypowych trudności i ograniczeń. Trenerzy wykorzystują innowacyjne metody i pracują indywidualnie (tutoring). Warsztaty przygotowują do rozumienia zachowań własnych oraz innych osób, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji i wydawania poleceń. Uczą, jak radzić sobie z notorycznym zmęczeniem, lękiem oraz stresem, które są konsekwencją nałożenia na kierowników ogromnej odpowiedzialności.

TE WARSZTATY SĄ PRZEZNACZONE DLA CIEBIE
jeśli pełnisz kierowniczą rolę w sektorze bankowości
oraz kluczowymi elementami Twojej zawodowej codzienności są:

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie ryzykiem
Praca pod presją czasu
Duża odpowiedzialność
oraz
Cenisz zdrowie i dobre relacje interpersonalne
Jesteś otwarty na innowacyjne metody kształcenia i samodoskonalenia
Jesteś otwarty na wartości innych kultur
Gwarantujemy
Wysoki poziom merytoryczny kształcenia akademickiego
Integrację wiedzy i praktyki
Kameralność – zajęcia są prowadzone w małej grupie
Poradnictwo indywidualne
Miłą atmosferę sprzyjającą dyskusji

PROGRAM WARSZTATÓW – PROWADZĄCY I ZAGADNIENIA

I. Alina Bernadetta Jagiełłowicz
1. Styl zdrowego i szczęśliwego życia człowieka sukcesu
a. Zdrowie jako wewnętrzna harmonia a choroby cywilizacyjne XXI wieku i profilaktyka:
– Sukces w XXI wieku
  Parametry zdrowia – wzmacnianie i potęgowanie zdrowia
– Chorobocentryzm medycyny
– Pracoholizm, rozkojarzenie, wypalenie zawodowe (Burnout), załamania nerwowe i depresja, zawały
– Zapobieganie patologiom XXI wieku
b. Życie zorientowane na proces (Arnold Mindell) i geneza zdrowia (Aaron Antonowsky)
– Ciało, ruch, relacje, środowisko
– Związki stresu, zdrowia i dobrego samopoczucia
– Dynamiczny stan chwiejnej równowagi
– Czynniki zdrowego stylu życia
c. Spokojny umysł – Jiddu Krishnamurti
– Obserwacja
– Samopoznanie
– Autokreacja
d. Jedność i precyzja myślenia oraz tworzenia w japońskim buddyzmie
– Śmiech to zdrowie
– Jak łączyć uczucia z rozumem – rola medytacji
– Piszemy haiku

II. Sławomir Barć
1. Wartości innych kultur – buddyzm
a. Buddyzm i ścieżka życia Buddy – „Przebudzonego”
– Nurty, poglądy, mistrzowie buddyzmu
– Narodziny i młodość – mity i prawda historyczna o Buddzie Siakjamunim
– Wielkie Odejście Buddy – poszukiwanie Prawdy
– Stan Pełnego Oświecenia Buddy
– Koniec życia – zakończona misja
b. Cztery Szlachetne Prawdy w nauczaniu Buddy
– Szlachetna Prawda o istnieniu cierpienia
– Szlachetna Prawda o przyczynie cierpienia
– Szlachetna Prawda o ustaniu cierpienia
– Szlachetna Prawda o Ścieżce prowadzącej do ustania cierpienia
c. Medytacja jako trening umysłu:
– Relaksacja
– Skupienie
– Świadomość
d. Rola uważności w buddyzmie i buddyjskie techniki radzenia sobie z problemami
– Ideały buddyzmu
– Praktyka życia codziennego
e. Zalety medytacji: psychologia i filozofia życia:
– Samokontrola
– Wewnętrzna harmonia
2. Praktyka medytacyjna: I poziom
a. Trening uważności
– Skupiona uwaga (np. medytacja oddechu, medytacja życzliwości, medytacja z dźwiękiem, medytacja z mantrą)
Rozmowa na temat doznań
– Przestrzenna uwaga (np. obserwacja bez przywiązania i oceniania)
Rozmowa na temat doznań
– Bezwysiłkowa obecność (np. medytacja samopoznania)
Rozmowa na temat doznań

III. Grzegorz Siuta
1. Spotkania w grupie z psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym
a. Trening uważności
b. Terapia ACT (akceptacja i zaangażowanie)
2. Spotkania indywidualne z psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (tutoring – T)

HARMONOGRAM WARSZTATÓW 2022/2023

12.XII. Pn 16.XII. Pt 19.XII. Pn 05.I. Czw 09.I. Pn. 12.I. Czw 13.I. Pt 16.I. Pn 19.I. Czw 20.I. Pt
PROWADZĄCY                    
Alina Bernadetta Jagiełłowicz 1a W 12:30 do 14:00;     1b W 12:30 do 14:00   1c W 12:30 do 14:00   1d W 12:30 do 14:00    
Sławomir Barć 1a W 14:15 do 15:00     1b W 14:15 do 15:00 1c W 12:30 do 13:15 1c W 14:15 do 15:00 1d W 12:30 do 13:15 1d W 14:15 do 15:00 1e W 12:30 do 13:15 1e W 12:30 do 13:15
Sławomir Barć   1a W 12:30 do 13:15 1b W 12:30 do 13:15   2a M 13:30 do 15:00   2a M 13:30 do 15:00   2a M 13:30 do 15:00 (S) 13:30 do 15:00
Grzegorz Siuta   1a SGR 13:30 do 15:00 1b SGR 13:30 do 15:00              

TERMINY INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ (T) Z PSYCHOTERAPEUTĄ
BĘDZIEMY DOSTOSOWYWAĆ DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI UCZESTNIKÓW

W oznacza wykłady
M oznacza medytację
SGR oznacza spotkanie w grupie
(S) oznacza zakończenie warsztatów – lunch w restauracji Sushi
T oznacza indywidualne spotkania (tutoring) z psychoterapeutą

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 7 GRUDNIA 2022 R. W DWÓCH TURACH REJESTRACJI

KOSZT WARSZTATÓW DLA 1 UCZESTNIKA WYNOSI

– W pierwszej turze rejestracji 1 875,00 zł brutto (w tym 23% VAT) – do 27 listopada 2022
– W drugiej turze rejestracji 2 000,00 zł brutto (w tym 23% VAT) – od 28 listopada do 7 grudnia 2022

Osoby, które planują skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są o przesłanie tej informacji przed uiszczeniem opłaty na adres: prezes_zarzadu@akademia-oz.pl

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO
Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o.
BNP Paribas BP S.A. nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989
Tytuł przelewu: Warsztaty WBB_I + imię i nazwisko uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby, które planują skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie organizatora warsztatów o tym fakcie drogą mailową oraz o dostarczenie oświadczenia (skan, zdjęcie) o zwolnieniu z podatku VAT zawierającego następujące dane:

– podstawę prawną,
– imię i nazwisko uczestnika,
– datę i nazwę szkolenia,
– nazwę Organizatora – Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o.
– podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

Potwierdzimy mailowo odbiór oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

UCZESTNICY SĄ ZOBOWIĄZANI DO WYPEŁNIENIA I WYSŁANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

W razie niejasności albo dodatkowych pytań Pani Alina Bernadetta Jagiełłowicz oczekuje na mailowy lub telefoniczny kontakt:
e-mail: prezes_zarzadu@akademia-oz.pl
nr tel.: 500 389 194; 505 730 796
(w godz. od 15:00 do 17:00 oraz od 19:00 do 21:00)
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Warsztaty dla kadry kierowniczej w bankach
„Sztuka wewnętrznej harmonii – samokontrola okiem buddysty”
(edycja I – podstawowa)

    Czy potrzebuje Pani/Pan fakturę VAT (proszę zaznaczyć odpowiednie pole)?