PROF. DR HAB. ANNA KIESZKOWSKA - "JA I MY W PROCESIE EDUKACJI POSZUKUJĄCEJ SZANSĄ NA UNIWERSALNY PACYFIZM"

Prof. Anna Kieszkowska, Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przedstawiła koncepcję „edukacji poszukującej”, zwracając jednocześnie uwagę na uwarunkowania w jej tworzeniu. Wygłosiła referat pt. Ja i My w procesie edukacji poszukującej szansą na uniwersalny pacyfizm.   Wystąpienie prof. Anny Kieszkowskiej

ELŻBIETA KOTLARSKA - "ŚLAD"

Po wystąpieniu prof. Andrzeja Bałandynowicza Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska, Prezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki przeczytała swój wiersz napisany w lipcu 2015 roku: ślad w moim Ojcu był ślad wojny jak wielka czarna kurtyna za którą nikt z nas nie mógł wejść On sam tam przesiadywał w ciszy gdy nasłuchiwaliśmy z bratem wracał spóźniony ale pogodny cieplejszy lepszy może – nie wiem Ojciec miewał sen o chlebie mówiła Mama jak obozowy serial

PROF. ANDRZEJ BAŁANDYNOWICZ WYGŁOSIŁ WYKŁAD NA TEMAT „MYŚLENIE IRENOLOGICZNE I WYCHOWANIE DO POKOJU SZANSĄ NA ROZWÓJ DOBROSTANU CZŁOWIEKA I WSPÓLNOT W STRONĘ NAJWYŻSZYCH IDEAŁÓW”

W nawiązaniu do Juliana Aleksandrowicza koncepcji ochrony zdrowia, w myśl której odpowiedzialność za świat ponoszą wszyscy ludzie, Profesor Andrzej Bałandynowicz podjął trudny problem przygotowania społeczeństw do pokojowego współistnienia. Wskazał, iż poznawanie nowych wartości i dążenie do najwyższych ideałów jest warunkiem rozszerzania świadomości i wstępowania na coraz wyższe poziomy rozwoju. Zapraszam do wysłuchania wykładu Wystąpienie prof. Andrzeja Bałandynowicza Alina Bernadetta Jagiełłowicz

LESZEK ANTONI NOWAK  - "POLSKIE PIETY"

Po wykładzie Profesor Marii Szyszkowskiej Leszek Antoni Nowak, Skarbnik Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, przeczytał swój poemat Polskie Piety.  Polskie Piety Przez wszystkie pory roku idą Polskie Piety – Madonny Boleściwe, Nieznane Matki Synów nieznanych * Pieto zimowa, Matko śnieżna Ty po bezdrożach syberyjskich Synów swych zbierasz już od wieków Znajdujesz ciała skute lodem Wiecznej zmarzliny nieludzkiej ziemi  * Wzdłuż traktów i po etapach Z łagru do łagru sieć niewidoczna I

"POKÓJ TO NIE TYLKO BRAK WOJEN" - KOLEJNY WYKŁAD PROWADZIŁA PROF. MARIA SZYSZKOWSKA

Przed wystąpieniem Pani Prof. Marii Szyszkowskiej poprosiliśmy o przeczytanie wiersza Ewę Bondarowicz – laureatkę poetyckiego konkursu „Młodzi dla pokoju” (uczennicę jeleniogórskiego liceum) zorganizowanego przez Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki. Wiersz opublikowany w monografii „Profilaktyka wojny” nosi tytuł „Niesprawiedliwości”: Dlaczego wojna? Bo wojna Dlaczego śmierć? Bo tak Pociski gruzy wybuchy Krzyki lamenty płacz Czemu nie przyjaciel? Bo wróg Dlaczego? Bo tak kazali Nienawidzisz go? Tak Dlaczego? Bośmy na rozkaz wstali Znasz go

O SŁOWIE "POKÓJ" MÓWI PROFESOR JAN MIODEK

Nie mów do mnie słowem Mów do mnie milczeniem najczulszym Tylko wtedy ujrzę twoje mysli Tylko wtedy odczuję smak twoich pragnień Nie mów do mnie słowem To wytarty klucz do misternie otwieranych kłamstw Ten głęboko poruszający wiersz Jana Stępnia – poety, rzeźbiarza i malarza z Nałęczowa – wskazuje na pewien poważny problem, który współcześnie przeżywają ludzie ukształtowani w zachodniej kulturze. Chociaż tęsknią do czułości i pragną wyrazić więcej, aniżeli za

Weź sprawy w swoje ręce

Słowa Juliana Aleksandrowicza: „Weź sprawy w swoje ręce” utkwiły w mojej pamięci. Nie pozwalają mi one przechodzić obojętnie wobec najistotniejszych problemów naszych czasów. A właśnie konflikt i jego natura należy – w moim przekonaniu – do takich problemów. Wraz z nim rodzi się pytanie o możliwość atrakcyjnego przeżywania życia w pokoju i o potrzebę przemiany jednostek ludzkich. Pytanie to nagli, zwłaszcza że rywalizacja, nienawiść, agresja, zawiść, wrogość, złość, konformizm, znieczulica…

Protokół z Konferencji

Protokół z obrad podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Pokój to nie tylko brak wojen” z 13-14.05.2016 r. we Wrocławiu   Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Pokój to nie tylko brak wojen zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademię Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z. o. o. (AOZ) odbyła się w dn. 13-14 maja 2016 roku w Instytucie Filozofii UWr. przy ul. Koszarowej 3. W sali wykładowej Instytutu Filozofii zgromadziło się