Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Warsztatów dla prawników
„Sztuka emisji głosu” (edycja I – podstawowa)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław, NIP 897-181-08-23, informuje że Administratorem danych, w tym danych osobowych, pozyskanych w ramach Warsztatów dla prawników „Sztuka emisji głosu” (edycja I – podstawowa) jest Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław; e-mail: biuro@akademia-oz.pl, reprezentowana przez Alinę Bernadettę Jagiełłowicz – Prezesa Zarządu. Z administratorem danych można się skontaktować przez adres e-mail: prezes_zarzadu@akademia-oz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław, dostępną na stronie Akademii: https://akademia-oz.pl/polityka-prywatnosci/
Podanie danych osobowych nie wynika z formalnego wymogu ustawowego, ale odmowa podania danych oznacza niespełnienie kryteriów formalnych uczestnictwa w Warsztatach dla prawników „Sztuka emisji głosu” (edycja I – podstawowa).
Nie jest wymagana zgoda na otrzymywanie informacji drogą mailową i telefoniczną, dotyczących wydarzeń organizowanych przez Akademię Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław, NIP 897-181-08-23