Alina B. Jagiełłowicz

haiku po polsku – pod skórką pomarańczy – dojrzewanie serc

Wrocław 2016

ISBN 978-83-943544-2-8

Stron 88, okładka miękka

Recenzja i Posłowie: prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

Udostępnij…

Wprowadzenie: Niewielka rzecz o uszczęśliwianiu wierszem pisanym kolorami, 7
Podarowana na szczęście, 19

haiku po polsku – pod skórką pomarańczy – dojrzewanie serc, 23
   o krok od istnienia, 25
   wiosna, 29
   lato, 49
   jesień, 61
   zima, 73

Posłowie, 87

Refleksje na temat ja – wobec siebie i ja – wobec świata można by rozwijać na wielu stronicach. Ale sądzę, że przestrogą dla Aliny Jagiełłowicz był pośpiech znamionujący czasy obecne. Nie skłania on ku pisaniu, a tym bardziej ku czytaniu tak obszernych dzieł jak te, które pozostały nam w dziedzictwie po uczonych poprzednich wieków.

Autorka poetyckiego tomu Haiku po polsku – pod skórką poma-rańczy – dojrzewanie serc łączy harmonijnie twórczość filozoficzną, literacką i malarską. Przypuszczam, że wpływ jednego z jej mistrzów, prof. med. Juliana Aleksandrowicza, doszedł do głosu w wielorakim sposobie wyrażania odbioru świata przyrody i świata ludzkiej kultury. Holistyczne ujęcie tego, co zewnętrzne znajduje wyraz w niniejszej książce. Można by uznać, że bliskie jest Autorce panteistyczne ujęcie rzeczywistości. Uderza szacunek dla ożywionej i nieożywionej przyrody.

Alina Jagiełłowicz dzięki bogactwu swej natury potrafi odczuć rytm świata i przenikającą go energię. Człowiek jest ujmowany jako cząstka nie tylko Ludzkości, ale także Kosmosu. Ażeby wzbogacić swoje doświadczenia duchowe, Autorka tomu musiała przezwyciężyć w sobie racjonalizm sokratejsko-kartezjańsko-heglowski, w którym niewątpliwie została wychowana w czasie studiów filozoficznych. Dzięki swojej wrażliwości i rozwiniętej uczuciowości, zrozumiała znaczenie intuicji jako najdoskonalszego źródła poznania. Dała temu wyraz w niniejszym tomiku.

Pisząc haiku, Alina Jagiełłowicz uczyniła krok w kierunku zbliże- nia kultur, co jest szczególnie istotne w obecnej dobie narastającego szowinizmu europejskiego i odwracania się od tego, co nie pochodzi z naszego kontynentu.

Ilustracją niecodziennych właściwości Autorki tomu Haiku po polsku... jest poetycko odkryta w tej książce uroda i bogactwo pomarańczy. Analiza wielorakich doznań związanych z tymi owocami jest niezwykła.

Wartość uczuć i bezinteresowności, a nie interesów i tego, co praktyczne, użytkowe – Autorka sławi, dając wyraz mądrości

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska