Akademię Ochrony Zdrowia

stworzyliśmy dla Ciebie!

alinka

dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz

Współwłaścicielka

Prezes Zarządu AOZ

Dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka licznych prac naukowych i filozoficznych, też popularnonaukowych, publicystycznych i literackich. Recenzentka licznych tomików poetyckich. Opublikowała monografie: O naturze ludzkiej. Studium eko-filozoficzne – 2002, Siedlisko ludzkie. Granice i perspektywy – 2006, Szkice z filozofii sztuki. Dorośli, dzieci i zabawki – 2007, Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania filozofii ochrony zdrowia” – 2011. Współautorka (z E. Kozak i M. J. Gontarskim) podręcznika akademickiego O sztuce porozumiewania się – 2002 i redaktor naukowy monografii: Humanizm a medycyna – 2013 oraz Profilaktyka wojny – 2015. W roku 2016 wydała zbiór wierszy Haiku po polsku – pod skórką pomarańczy – dojrzewanie serc oraz kolejny zbiór Haiku po polsku - blizny roztęczania snów - prześwitem światło
Maluje.
Prowadzi blog http://www.upokorzonym.pl

DSC_2725l

Mirosław Gontarski

Współwłaściciel

Dyrektor Wydawnictwa "Akademia Pióra"

Ukończył filozofię na UMCS w Lublinie. Poeta, filozof.
W latach 70. ubiegłego stulecia zakładał literacki „Ruch Pilleus”.
Na przełomie wieków współorganizował „Ogólnopolskie
Warsztaty HAIKU” w Chojnowie.
Publikował w prasie dolnośląskiej oraz w kilkudziesięciu almanachach.
Jego wiersze można znaleźć w Internecie.
2006 r. – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie ma.
2007 r. – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie będzie.
2010 r. – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było.
2015 r. – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było, nie ma i nie
będzie.
2016 r. – Pozwól, że zacznę od nowa...
2002 r. – wraz z A. B. Jagiełłowicz i E. Kozak współautor
podręcznika akademickiego pt. O sztuce porozumiewania
się.
Wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału ZLP, Członek Zarządu
Głównego ZLP. Wiceprezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub
Literacki.

Wrocław,_Uniwersytet_Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Współwłaściciel

Uniwersytet Wrocławski - jest państwowym uniwersytetem klasycznym z siedzibą we Wrocławiu. Powstał pierwotnie w 1702 r. jako Akademia Leopoldina, a w 1945 r. został przekształcony w uniwersytet polski. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, założonego w 1661 r. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu. Kształci studentów na dziesięciu wydziałach: na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią interdyscyplinarną. Na liście wybitnych osobistości - absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego - znajdziemy nazwiska Maxa Borna, Jana Miodka, Edyty Stein, Hansa-Georga Gadamera, Anny German i wielu innych. Chociaż wciąż czekamy na polskiego noblistę, to możemy szczycić się tym, że z Uniwersytetem Wrocławskim było związanych aż dziesięć osób, które zostały laureatami prestiżowej nagrody, ustanowionej przez szwedzkiego wynalazcę dynamitu: Theodor Mommsen, Paul Ehrlich, Eduard Buchner, Phillip Lénárd, Gerhart Hauptmann, Fritz Haber, Max Born, Friedrich Bergius, Otto Stern.

20121009_barbara_lania_pietrzak

dr nauk med. Barbara Łania-Pietrzak

Współwłaścicielka

Dr Barbara Łania-Pietrzak - mgr fizyki doświadczalnej, dr n. med. w zakresie biofizyki. Specjalistka d/s organizacji badań we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Posiada praktyczne doświadczenie w procesie komercjalizacji, od momentu wytypowania IP o potencjale komercjalizacyjnym, poprzez szacowanie zainteresowania rynku, ustalenia polityki ochrony i zarządzania IP, wyszukiwania partnerów biznesowych, marketing produktowy, aż do wsparcia rozmów i negocjacji z przedsiębiorcami. Posiada doświadczenie w pracy w firmach prywatnych, w handlu oraz w marketingu produktowym i bezpośrednim. Jest uczestniczką prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top500 Innovators, edycji prowadzonej na Uniwersytecie Stanforda.