Prof. zw. dr hab. Stefan Bednarek

GOŚĆ SPECJALNY Konferencji

ja2014
Prof. Stefan Bednarek

STEFAN BEDNAREK – teoretyk i historyk kultury, emerytowany prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa. W latach 2004-2007 przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN, w latach 2009-2013 prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Redaktor serii UWr.: „Prace Kulturoznawcze”, współredaktor czasopisma „Dolny Śląsk”.

Autor książek: Charakter narodowy w koncepcjach i badaniach współczesnej humanistyki, 1980;

Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, 1995; W kręgu małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne, 1996;  Encyklopedia Nowej Ery. New Age od A-Z (współautorzy: W. Bockenheim, J. Jastrzębski), 1996;  Encyklopedyczny przewodnik po świecie idei. Od Absolutu do Żeromszczyzny (współautor: J. Jastrzębski), 1966; Jak żyć? Leksykon literatury sapiencjalnej (współautorzy: J. Jastrzębski, M. Kocur), 1999.

Redaktor prac zbiorowych: Nim będzie zapomniana. Szkice o kulturze PRL-u, 1997; Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku, 2000;  Kongres Kultury Polskiej 2000, (współredakcja), 2002; O kulturze i jej poznawaniu. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce (współredakcja), 2009;

Chopin w kulturze polskiej (współredakcja), 2009; Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, 2014.