Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Nasz GOŚĆ HONOROWY

IMG_2414
Prof. Andrzej Bałandynowicz

Prof.  Andrzej Bałandynowicz (urodzony w Bydgoszczy, mieszka                                           w Warszawie); Profesor prawa, kryminologii i penitencjarystyki, twórca filozofii probacji w Polsce. Autor teorii karania wolnościowego, teorii readaptacji społecznej, teorii wielopasmowej resocjalizacji z udziałem społeczeństwa.

Wyniki  badań naukowych prezentuje w licznych monografiach i artykułach naukowych, m.in. Wychowanie do wolności (1991), Nieudane powroty (1993), Probacja. System sprawiedliwego karania (2002, 2006), Rodzinne domy terapeutyczne resocjalizacją w środowisku otwartym (2006), Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa (2011), Probacyjna sprawiedliwość karząca (2015).

Jako Prezes Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego od 2005 roku organizował na terenie Warszawy stacjonarne domy terapeutyczne dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Współorganizator Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego oraz Patronackiego Stowarzyszenia Penitencjarnego. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii z siedzibą w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jako członek-założyciel oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczy w działaniach Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli. Członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Ekspert międzynarodowy do spraw więziennictwa i systemu postpenitencjarnego. Współpracuje  z Komendą Główną  Policji   w Warszawie  w ramach Krajowego Programu ,,Profilaktyka–a Ty”. W 2012 roku  na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach utworzył Katedrę Pedagogiki Pokoju i Probacji – jedyną w Polsce i na świecie, którą kierował do końca lutego 2016 roku.

Zajmował się sprawą dotyczącą ułaskawienia Sławomira Sikory, którego historia stała się inspiracją scenariusza znanego filmu Dług.