Prof. dr hab. Anna Kieszkowska

Nasz GOŚĆ HONOROWY

KIESZKOWSKA

Dr hab. prof. UJK Anna Kieszkowska – zainteresowania badawcze koncentruje na profilaktyce społecznej, resocjalizacji w środowisku otwartym (probacja) i inkluzji społecznej. Autorski model inkluzyjno-katalaktyczny reintegracji społecznej skazanych opracowała na potrzeby wdrażania nowych rozwiązań systemowych w resocjalizacji środowiskowej. Stanowi on bezpośrednie odniesienie do wspólnoty (odpowiedzialność społeczna za losy i jakość życia innych stanowi ważny czynnik dojrzałości społeczeństwa otwartego).

Jest Autorką licznych publikacji naukowych, m.in. Rodziny uwięzionych (2011/2012), Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej (2012), a także redaktorką wielu monografii naukowych, m.in. Horizonte der sozialen Wiedereingliederung-Horizons of social  reintegration (2010), Problems and perspectives of social readaptation (2011), Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (2011).

Jest Członkiem zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, a także Członkiem Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.

Prof. Anna Kieszkowska wygłosi wykład pt. Ja i My w procesie edukacji poszukującej szansą na uniwersalny pacyfizm.