Mgr Mirosław Gontarski

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

M.-J.-Gontarski-fot.-Elżbieta-M-internet

Ukończył filozofię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poeta, filozof, programista, dziennikarz, nauczyciel, informatyk.

Od lat 70. ubiegłego stulecia współtworzy literacki „Ruch Pilleus”, którego członkowie zainspirowani literaturą i kulturą Japonii piszą haiku i kształtują nowe formy literackie. Na przełomie wieków współorganizował „Ogólnopolskie Warsztaty HAIKU” w Chojnowie k. Legnicy. Był wielokrotnym jurorem ogólnopolskich konkursów „Haiku”.

Publikował w prasie dolnośląskiej oraz w kilkudziesięciu almanachach. Jego wiersze można znaleźć w internecie.

W 2006 roku opublikował tom Mirosława Jerzego Gontarskiego nie ma.
W 2007 roku kolejny tom – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie będzie.
W 2010 roku  – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było.
W 2015 roku – Mirosława Jerzego Gontarskiego nie było, nie ma i nie będzie.

W przygotowaniu do druku są jego kolejne trzy tomiki.

Oprócz poezji Mirosław Jerzy Gontarski publikował teksty filozoficzne (jest współautorem podręcznika akademickiego O sztuce poro­zumiewania się) i czynnie uczestniczył w kilkunastu filozoficznych konferencjach naukowych (także międzynarodowych) i sympozjach. Opublikował kilkanaście artykułów naukowych i esejów dotyczących problemów z zakresu filozofii wojny, filozofii dialogu, filozofii zdrowia, filozofii religii i eko­filozofii.

Jest Wiceprezesem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Pełni też funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki. Delegat na Krajowy Zjazd ZLP.

Jest Dyrektorem Wydawnictwa „Akademia Pióra” powołanym przez Akademię Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o. o. Współwłaścicielem firmy.

Podczas pierwszego dnia Konferencji wygłosi wykład pt. Historia pewnego gołąbka pokoju.