Mgr Andrzej Drohomirecki

Sekretarz Konferencji

zdjęcie
Mgr Andrzej Drohomirecki

 

Doktorant w Instytucie Filozofii UWr, absolwent filozofii. Zajmuje się estetyką pozoru, psychologią poznania oraz współczesną nauką o sztuce.