Dr Robert Goczał

Specjalny Gość Konferencji

ad_goczal
Dr Robert Goczał

dr nauk humanistycznych (filozofia) Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr filozofii UWr, wykłada historię filozofii, teorię poznania, klasyczne teksty filozoficzne, historię doktryn etycznych oraz wstęp do filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.