Dr Katarzyna Karaskiewicz

Nasz GOŚĆ HONOROWY

Dr Katarzyna Karaskiewicz

Doktor nauk humanistycznych, historyk idei i kultury. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią idei, historią i filozofią oświecenia, filozofią języka, idealizmem niemieckim. Swoje badania koncentruje na filozofii Stanisława Kostki Potockiego, estetyce epoki oświecenia, filozofii Johanna G. Fichtego oraz nad słowem i jego zmieniającym się w ciągu wieków znaczeniem. Edytorka i komentatorka pism Stanisława Kostki Potockiego. Opublikowała sześć książek i kilkadziesiąt artykułów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki.