Dr Hanna Szłapka

Specjalny Gość Konferencji

20141210_192016
Dr Hanna Szłapka

Dr Hanna Szłapka – wykładowca na studiach zaocznych kierunku anglistyki w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu oraz  Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.  Tłumaczka książek – Martin Kitchen:  Europa między wojnami, Julian Young: Heidegger, filozofia, nazizm, Charles Carlton: Królewskie faworyty w Anglii oraz publikacji Wrocławskiej Szkoły Przyszłości, prowadzonej przez prof. dr. hab. Ryszarda M. Łukaszewicza we Wrocławiu.

Jest tłumaczką na język angielski tekstów zamieszczonych w monografii Profilaktyka wojny.