Dr hab. Maria Kostyszak

Nasz GOŚĆ HONOROWY

Maria Kostyszak

Maria Kostyszak, dr hab., pracuje w Instytucie Filozofii przy Uniwersytecie Wrocławskim, w Zakładzie Etyki. Absolwentka anglistyki i filozofii, autorka czterech książek i licznych artykułów. Tytuły książek: B. Spinoza i B. Pascal – porówanie postaw filozoficznych, Rękodzieło myślenia  – M. Heidegger, Martin Heidegger i istota techniki, Spór z językiem – krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy. Obecnie przygotowuje dwujęzyczne(polsko-angieskie) wydanie książki na temat etycznej interpretacji zjawisk i procesów związanych z technonauką. Etyka jest tu pojmowana jako normatywne regulacje uwzględniające lokalne konteksty. Dialogi  i działania podejmowane wraz z przedstawicielami humanistyki i nauk spolecznych, także z artystami reprezentującymi sztukę krytyczną i zaangażowaną, jak również debaty dotyczące społecznych konsekwencji technoanuki, stanowią istotną część etycznej transformacji technoanuki