Dr Alina Jagiełłowicz

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

Dr Alina Jagiełłowicz
Dr Alina Jagiełłowicz

Dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka licznych prac naukowych i filozoficznych, też popularnonaukowych, publicystycznych i literackich. Recenzentka licznych tomików poetyckich. Opublikowała monografie: O naturze ludzkiej. Studium eko-filozoficzne – 2002, Siedlisko ludzkie. Granice i perspektywy – 2006, Szkice z filozofii sztuki. Dorośli, dzieci i zabawki – 2007, Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania filozofii ochrony zdrowia” – 2011. Współautorka (z E. Kozak i M. J. Gontarskim) podręcznika akademickiego O sztuce porozumiewania się – 2002 i redaktor naukowy monografii: Humanizm a medycyna – 2013 oraz Profilaktyka wojny – 2015. W roku 2016 wydała zbiór wierszy Haiku po polsku – pod skórką pomarańczy – dojrzewanie serc.
Prezes Zarządu Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o.
Maluje.
Prowadzi blog http://www.upokorzonym.pl