Program Konferencji

Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz
Akademia Ochrony Zdrowia
przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o. o.

zapraszają
na
konferencję naukową pt.

„Pokój to nie tylko brak wojen”

która odbędzie się we Wrocławiu – „Europejskiej Stolicy Kultury” w murach uczelni w dniach 13-14 maja 2016 r.

W ubiegłym roku Wydawnictwo Akademia Pióra (powołane przez Akademię Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o. o.) wydało monografię naukową pt. PROFILAKTYKA WOJNY (dedykowaną ofiarom ataków terrorystycznych z dnia 13 listopada 2015 roku w Paryżu). Publikacja ta będzie punktem wyjścia obrad poświęconych społecznej diagnozie współczesnego skonfliktowanego świata i możliwości rozwiązania jego palących problemów.

Uroczysta Inauguracja konferencji:

13 maja 2016 r., godz. 15.00, w sali nr 104 Instytutu Filozofii WNS UWr przy ul. Koszarowej 3.

(Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę miejsca inauguracji konferencji, o której zaproszeni zostaną poinformowani w stosownym czasie. Informacje także na stornie internetowej konferencji).

13 maja br. wykłady wygłoszą:

  • prof. dr hab. Jan Miodek (Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) – O słowie „pokój”.
  • prof. dr hab. Maria Szyszkowska (Uniwersytet Warszawski, była Senator RP, nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla w 2005 roku) – Pokój to nie tylko brak wojen.
  • prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, były Kierownik Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji) – Myślenie irenologiczne i wychowanie do pokoju szansą na rozwój dobrostanu człowieka i wspólnot w stronę najwyższych ideałów.
  • Prof dr hab. Anna Kieszkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii) – Ja i My w procesie edukacji poszukującej szansą na uniwersalny pacyfizm.
  • dr Wojciech Rojek (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław) – Pokój jako reintegracja dobra – w 35. rocznicę zamachu na Jana Pawła II.
  • mgr Mirosław Gontarski (Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o. o., Związek Literatów Polskich) – Historia pewnego gołąbka pokoju.

14 maja 2016 r. od godz. 9.00, sala nr 104 Instytutu Filozofii WNS UWr przy ul. Koszarowej 3.

Debata z udziałem filozofów, naukowców, artystów, lekarzy, nauczycieli, uczniów.

Punktem wyjścia debaty będą: książka PROFILAKTYKA WOJNY (Wrocław 2015) oraz problemy zasygnalizowane podczas wykładów inauguracyjnych. Do dorobku naukowego uczestnicy mogą wpisywać sformułowane przez siebie problemy, jako zreferowane na konferencji (należy jednak przygotować je do wystąpienia podczas debaty).

  • Pierwszą część dyskusji na temat: Wojna w człowieku – stan faktyczny a ideały poprowadzi prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz.
  • Drugą część dyskusji na temat: Jak jest możliwe dokonanie rewolucji w psychice człowieka? poprowadzi dr hab. Maria Kostyszak (Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski).
  • W ostatniej części konferencji nastąpi podsumowanie obrad (planujemy przygotowanie programu wspólnego działania na polu filozofii, nauki, sztuki na rzecz pokoju).
  • Planowane jest wydanie monografii naukowej pt. Revolucja. O potrzebie transformacji współczesnego człowieka.