Lista gości honorowych i gości specjalnych konferencji

GOŚCIE HONOROWI KONFERENCJI
(wykaz w porządku alfabetycznym)

 1. Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
 2. Ewa Bondarowicz (poetka, laureatka konkursu „Młodzi dla pokoju”, Młode Pióro 2016, uczennica II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze).
 3. Dr Ryszard Botwina (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu).
 4. Mgr Irena Hryncewicz  z małżonkiem  (poetka, członek Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki).
 5. Dr Katarzyna Karaskiewicz (filozof, historyk idei).
 6. Prof. dr hab. Anna Kieszkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
 7. Prof. dr hab. Maria Kostyszak (Uniwersytet Wrocławski).
 8. Mgr Elżbieta Kotlarska  (poetka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki).
 9. Prof. dr hab. Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski).
 10. Dr Wojciech Rojek (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław).
 11. Prof. dr hab. Maria Szyszkowska (Uniwersytet Warszawski).

SPECJALNIE ZAPROSZENI GOŚCIE KONFERENCJI
(wykaz w porządku alfabetycznym) – lista osób, które potwierdziły obecność aktualizowana na bieżąco

 1. Prof. Stefan Bednarek  (Prezes Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego).
 2. Mgr Urszula Broda (Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego).
 3. Dr Robert Goczał (Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław).
 4. Mgr Barbara Gulbinowicz (malarka, poetka).
 5. Dr hab. Leszek Kwieciński (Uniwersytet Wrocławski).
 6. Dr n. med. Barbara Łania-Pietrzak (Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o. o.).
 7. Dr n. med. Wiesław Prastowski  (poeta, członek Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich).
 8. Mgr Jarosław Michalak (poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich).
 9. Mgr Leszek Nowak (poeta, Członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich).
 10. Dr Joanna Ostapiuk (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu).
 11. Jerzy Starzyński z małżonką (poeta).
 12. Dr Hanna Szłapka (tłumacz).
 13. X. prof. dr hab. Jerzy Tupikowski CMF (JM Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław).
 14. Mgr Jadwiga Wilk z małżonkiem (tłumacz).
 15. Prof. dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Wrocławski).
 16. Mira Żelechower-Aleksiun (malarka).