Idee Konferencji

W 2014 roku minęła 100. rocznica rozpętania I wojny światowej oraz rok później 70. rocznica zgaszenia II wojny światowej. Wydawać by się mogło, że to co najgorsze już za nami. Jednak KZ-syndrom, post-pamięć, lęk przed zagrożeniami nuklearnymi, katastrofy ekologiczne i kosmiczne, status broni nieśmiercionośnej, idea wojny sprawiedliwej, kryzys moralny i wiele… wiele innych to problemy cywilizacyjne naszych czasów, które wskazują, iż zło nienawiści, agresji, degradacji, morderczych skłonności nie tylko nie zostało zażegnane, lecz wciąż postępuje.

Tego przykładem jest takie wydarzenie, jak zamach na Papieża Jana Pawła II – 35. rocznicę zamachu obchodzimy właśnie 13 maja 2016 roku. Tego samego dnia obchodzimy pół-rocznicę tragedii paryskich zamachów. Są to najważniejsze przesłanki, dla których rozpoczynamy konferencję „Pokój to nie tylko brak wojen” właśnie tego pamiętnego dnia.

Zrozumienie, iż wskazane wyżej problemy stanowią wciąż udział człowieka sugeruje pilną potrzebę namysłu nad istotą pokoju oraz nad możliwością przemiany wewnętrznej ludzi. Dzięki twórczo aktywnej obecności – w której nie tylko zostaną zauważone problemy, ale przede wszystkim staną się przedmiotem żarliwej dyskusji – każdy uczestnik Konferencji będzie miał wyjątkową okazję, by wyrazić sprzeciw wobec narastającego bestialstwu i dehumanizacji.

Sądzimy że pokój nie jest tylko i wyłącznie brakiem działań zbrojnych. To problem głębszy, dotyka podstaw człowieczeństwa – i konstytucji psycho-fizycznej każdej jednostki ludzkiej – i za jego rozwiązanie wszyscy bez wyjątku ponoszą odpowiedzialność. Pamiętać przy tym należy, że pokój jest wartością ponad-ideologiczną. Już najwyższy czas uporać się z nienawiścią i agresją, byśmy mogli wraz z dziećmi i wnukami cieszyć się zdrowym, radosnym i pasjonującym życiem. Wrocław, miasto w którym Pablo Picasso swego czasu podarował światu „gołąbka pokoju”, jest w tym roku Europejską Stolicą Kultury, co dodatkowo winno nas mobilizować do podjęcia wszelkich o to starań i uszlachetniać działania. Wrocław winien być takim miejscem, w którym głęboko zrozumiane słowa „POKÓJ” i „MIŁOŚĆ” są odmieniane we wszystkich przypadkach języków całego świata oraz manifestowane. I nie tylko w roku, kiedy oczy wszystkich są skierowane na to właśnie miasto.