Historia projektu…

Pytanie o treść życia, w szczególności życia zdrowego, w obliczu wielu zagrożeń cywilizacyjnych jawi się jako najbardziej doniosłe. Ono właśnie stanowiło główny motyw Interdyscyplinarnego Sympozjum Naukowego „Humanizm a medycyna. Artyści dla Zdrowia” – zorganizowanego przy współudziale pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz poetów Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki – które odbyło się w Jeleniej Górze-Cieplicach  w dniach od 9-11 października 2013 roku. Nie przez przypadek zbiegło się ono ze 105. rocznicą urodzin i 25. – śmierci Profesora Juliana Aleksandrowicza, lekarza, humanisty i społecznika. Sympozjum zostało zaprojektowane jako rozpoczynające proces reaktywacji koncepcji ochrony zdrowia „Wielkiego Aleksandrowicza”, dla którego pokój jest dla społeczeństw tym, czym zdrowie dla pojedynczego człowieka. (więcej informacji na specjalnej stronie Sympozjum i tutaj)

Miejsce obrad Sympozjum - Teatr Zdrojowy w Jeleniej Górze-Cieplicach
Miejsce obrad Sympozjum – Teatr Zdrojowy w Jeleniej Górze-Cieplicach

Sympozjum zakończyło się debatą „Wszystko dla zdrowia”, podczas której jej uczestnicy podjęli decyzję o wspólnej pracy na rzecz szeroko rozumianego zdrowia i dla rozwiązania nurtujących współcześnie problemów patologii indywidualnej i zbiorowej. Pierwszym efektem tych działań jest monografia naukowa Humanizm a medycyna oraz almanach Śnieżka! – Na zdrowie.

W grudniu 2015 roku Akademia Pióra (Wydawnictwo powołane przez Akademię Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o.) wydała monografię naukową pt. Profilaktyka wojny, w której na blisko 300 stronach swoje artykuły publikowali wybitni polscy naukowcy rozmaitych dziedzin wiedzy i filozofowie. W książce znalazły się również wiersze i utwory prozatorskie, poświęcone pokojowi i wojnie, autorstwa literatów reprezentujących kilka pokoleń polskich twórców. Specjalnie dla tego wydania ogłoszony został wśród jeleniogórskiej twórczo obecnej młodzieży konkurs poetycki „Młodzi dla pokoju”. Opublikowaliśmy w monografii wiersze laureatów konkursu. Prace redakcyjne monografii skończyły się 13 listopada 2015 roku, w tragicznym dniu bestialskich ataków terrorystycznych, dokonanych w „Mieście Miłości”. Współtwórcy tomu jednogłośnie przychylili się do tego, by dedykować dzieło ofiarom zamachów w Paryżu.

Projekt Konferencji Naukowej „Pokój to nie tylko brak wojen” jest kolejnym etapem przedsiębranych działań.