Alina Jagiełłowicz

PROF. ANDRZEJ BAŁANDYNOWICZ WYGŁOSIŁ WYKŁAD NA TEMAT „MYŚLENIE IRENOLOGICZNE I WYCHOWANIE DO POKOJU SZANSĄ NA ROZWÓJ DOBROSTANU CZŁOWIEKA I WSPÓLNOT W STRONĘ NAJWYŻSZYCH IDEAŁÓW”

W nawiązaniu do Juliana Aleksandrowicza koncepcji ochrony zdrowia, w myśl której odpowiedzialność za świat ponoszą wszyscy ludzie, Profesor Andrzej Bałandynowicz podjął trudny problem przygotowania społeczeństw do pokojowego współistnienia. Wskazał, iż poznawanie nowych wartości i dążenie do najwyższych ideałów jest warunkiem rozszerzania świadomości i wstępowania na coraz wyższe poziomy rozwoju. Zapraszam do wysłuchania wykładu Wystąpienie prof. Andrzeja Bałandynowicza Alina Bernadetta Jagiełłowicz

O SŁOWIE "POKÓJ" MÓWI PROFESOR JAN MIODEK

Nie mów do mnie słowem Mów do mnie milczeniem najczulszym Tylko wtedy ujrzę twoje mysli Tylko wtedy odczuję smak twoich pragnień Nie mów do mnie słowem To wytarty klucz do misternie otwieranych kłamstw Ten głęboko poruszający wiersz Jana Stępnia – poety, rzeźbiarza i malarza z Nałęczowa – wskazuje na pewien poważny problem, który współcześnie przeżywają ludzie ukształtowani w zachodniej kulturze. Chociaż tęsknią do czułości i pragną wyrazić więcej, aniżeli za

Weź sprawy w swoje ręce

Słowa Juliana Aleksandrowicza: „Weź sprawy w swoje ręce” utkwiły w mojej pamięci. Nie pozwalają mi one przechodzić obojętnie wobec najistotniejszych problemów naszych czasów. A właśnie konflikt i jego natura należy – w moim przekonaniu – do takich problemów. Wraz z nim rodzi się pytanie o możliwość atrakcyjnego przeżywania życia w pokoju i o potrzebę przemiany jednostek ludzkich. Pytanie to nagli, zwłaszcza że rywalizacja, nienawiść, agresja, zawiść, wrogość, złość, konformizm, znieczulica…