PROF. ANDRZEJ BAŁANDYNOWICZ WYGŁOSIŁ WYKŁAD NA TEMAT „MYŚLENIE IRENOLOGICZNE I WYCHOWANIE DO POKOJU SZANSĄ NA ROZWÓJ DOBROSTANU CZŁOWIEKA I WSPÓLNOT W STRONĘ NAJWYŻSZYCH IDEAŁÓW”

PROF. ANDRZEJ BAŁANDYNOWICZ WYGŁOSIŁ WYKŁAD NA TEMAT „MYŚLENIE IRENOLOGICZNE I WYCHOWANIE DO POKOJU SZANSĄ NA ROZWÓJ DOBROSTANU CZŁOWIEKA I WSPÓLNOT W STRONĘ NAJWYŻSZYCH IDEAŁÓW”

Ten wpis był czytany dotąd 621 razy!

W nawiązaniu do Juliana Aleksandrowicza koncepcji ochrony zdrowia, w myśl której odpowiedzialność za świat ponoszą wszyscy ludzie, Profesor Andrzej Bałandynowicz podjął trudny problem przygotowania społeczeństw do pokojowego współistnienia. Wskazał, iż poznawanie nowych wartości i dążenie do najwyższych ideałów jest warunkiem rozszerzania świadomości i wstępowania na coraz wyższe poziomy rozwoju. Zapraszam do wysłuchania wykładu

      Wystąpienie prof. Andrzeja Bałandynowicza

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Alina Bernadetta Jagiełłowicz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.