O SŁOWIE „POKÓJ” MÓWI PROFESOR JAN MIODEK

O SŁOWIE "POKÓJ" MÓWI PROFESOR JAN MIODEK

Ten wpis był czytany dotąd 842 razy!

Nie mów do mnie
słowem
Mów do mnie
milczeniem najczulszym
Tylko wtedy
ujrzę twoje mysli
Tylko wtedy
odczuję smak
twoich pragnień
Nie mów do mnie
słowem
To wytarty klucz
do misternie otwieranych
kłamstw

Ten głęboko poruszający wiersz Jana Stępnia – poety, rzeźbiarza i malarza z Nałęczowa – wskazuje na pewien poważny problem, który współcześnie przeżywają ludzie ukształtowani w zachodniej kulturze. Chociaż tęsknią do czułości i pragną wyrazić więcej, aniżeli za pośrednictwem słów i pięciu zmysłów, to ich umysły pozostają opętane przez słowa. Ulegając dualizmowi ducha i ciała, ludzie ci wyodrębnili substancję myślącą i podporządkowali jej niektóre dziedziny życia. Odtąd z coraz większą trudnością przeżywają istnienie bezpośrednio, ponieważ skupili swoją uwagę na teoriach. Rozmawiają, ale w rozmowie nie dotykają siebie nawzajem. Opisują świat, ale nie czują jego rytmu. Klasyfikują, definiują, oglądają przez szkiełko analityka, jednak słowa, paradygmaty i koncepcje coraz bardziej oddalają ich od prawdziwego poznania „innego”, przesłaniają istotę. Nie zagłębiają się też w sobie, by poznać własną naturę, rozdarcie wewnętrzne i konflikty z otoczeniem. Są zabiegani, w pogoni za dobrami materialnymi, ambicjonalnymi, za informacjami. Tymczasem bez poznania istoty, jak przypuszczam, nie jest możliwe ani działanie, ani tym bardziej przemiana wewnętrzna, prowadzące do pokojowych form istnienia. Jednak ludzie ci rozmawiają o pokoju, tęskniąc do niego. Jak rozumieją słowo „pokój” i co myślą o jego desygnacie?

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Profesora Jana Miodka – naszego Mistrza Słowa – na temat O słowie „pokój”.

Alina Jagiełłowicz

      Wystąpienie prof. Jana Miodka
Prof. Jan Miodek
Prof. Jan Miodek
Słuchamy wykładu prof. Jana Miodka
Słuchamy wykładu prof. Jana Miodka

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.