Weź sprawy w swoje ręce

Weź sprawy w swoje ręce

Ten wpis był czytany dotąd 701 razy!

Słowa Juliana Aleksandrowicza: „Weź sprawy w swoje ręce” utkwiły w mojej pamięci. Nie pozwalają mi one przechodzić obojętnie wobec najistotniejszych problemów naszych czasów. A właśnie konflikt i jego natura należy – w moim przekonaniu – do takich problemów. Wraz z nim rodzi się pytanie o możliwość atrakcyjnego przeżywania życia w pokoju i o potrzebę przemiany jednostek ludzkich. Pytanie to nagli, zwłaszcza że rywalizacja, nienawiść, agresja, zawiść, wrogość, złość, konformizm, znieczulica… opanowały współcześnie umysły ludzkie i wydają się narastać w obecnie obowiązujących systemach społeczno-ekonomicznych, politycznych i religijnych.

Nie sądzę, by jakakolwiek zmiana czy transgresja mogły się dokonać bez pasji i żarliwości wielu. Dzięki patronom i sponsorom naszej konferencji „Pokój to nie tylko brak wojen”, także zaangażowaniu osób przygotowujących to wydarzenie, można było wyrazić zatroskanie o dobro jednostkowego istnienia, także o przyszłość ludzkości i Kosmosu. Dzięki ich zrozumieniu wagi problemu 13 maja 2016 roku w Instytucie Filozofii UWr. naukowcy, filozofowie, artyści, młodzież i widzowie zgromadzili się, by zastanowić się nad tą palącą kwestią, a następnie, by już na planie indywidualnych poczynań podjąć stosowne działania.

Koncert skrzypcowy Davida Garretta Viva La Vida z albumu „Music” (2012) porywa do uniesień – tych wyższych uczuć, dzięki którym dokonać się może niemożliwe. Poddajmy się zatem muzyce, następnie w kolejnych odsłonach wsłuchajmy w treść wykładów i prześledźmy przebieg konferencji

Alina Jagiełłowicz  

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.