redakcja naukowa dr Alina B. Jagiełłowicz

Profilaktyka wojny

Wrocław 2015

ISBN 978-83-943544-0-4

Stron 330, okładka miękka

Recenzja tekstów naukowych: prof. dr hab. Lech Zdybel, dr hab. Jolanta Zdybel

Recenzja tekstów literackich: Elżbieta Kotlarska (SJKL), Mirosław J. Gontarski (ZLP)

Posłowie: prof. Stefan Bednarek   

Udostępnij…

Podziękowania ...8
Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Wprowadzenie: Tropem profilaktyki wojny ...9
Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Introduction: Tracing the war preventive actions ...22
Andrzej Bartyński: ...
Telefon polowy 39-45 ...28
Monte Cassino ...31
Róże wojny ...32
Ociemniałym żołnierzom ...33
Matka więźnia obozu koncentracyjnego ...34
Jadwiga Błahut-Prusik: Wojna i bezpieczeństwo w warunkach globalizacji ...35
Ewa Bondarowicz: ...
Pamiętnik – na pamięć ...53
Niesprawiedliwości ...54
Kazimierz Burnat: ...
* * * (Drogą wiatru…) ...56
Nienaruszalny ...57
Do źródeł ...58
Amor fati III ...59
Bezwzględność ...60
Warszawa ...61
Skok ...62
Jeremi Dobrzański: ...
Transfer ...63
Andrzej Drohomirecki: Między blaskiem a mrokiem. Okrucieństwo i utopia w obrazach Otto Dixa i Williama Turnera ...64
Adam Dubik: Problem wojny w filozofii Gabriela Marcela ...75
Edyta Stefania Dzwonkowska: Broń nieśmiercionośna – czy dzięki niej możliwa będzie wojna bez rozlewu krwi? ...92
Michał Gintowt: ...
Człowiek Monstrum Przeokropne ...103
Robert Goczał: Francisco Suáreza teoria „wojny sprawiedliwej” i jej średniowieczna proweniencja ...104
Stanisława Gontarska: ...
Pamiętam ...131
Oczami dziecka ...132
Mirosław Jerzy Gontarski: ...
* * * (wojna uwielbiana przez generałów…) ...133
* * * (nienawidzę wojny…) ...134
* * * (siedemnastego września…) ...135
* * * (jak to dobrze…) ...135
Jan Hanc: Pewien portret. Poszukiwania ...136
Irena Hryncewicz: ...
Różaniec ...140
XXI wiek ...141
* * * (Kara bez winy…) ...143
Alina Bernadetta Jagiełłowicz: ...
* * * (listopad krwawi…) ...144;
* * * (korono fiołka…) ...144;
* * * (ziąb pokonany) ...144
Krzysztof Kobielec: ...
* * * (uzbrojeni w poezję…) ...145
Maria Kostyszak: Wojna nie należy do natury człowieka. Wstęp do etycznej redefinicji natury ludzkiej ...147
Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska: ...
Warta dni nowych ...161
* * * (Dziś mówimy za cicho o orzełkach) ...163
Apel Podola ...164
* * * (bałam się lektur szkolnych o wojnie…) ...165
* * * (w moim Ojcu był ślad wojny…) ...166
Jarosław Michalak: ...
Co do zaangażowania ...167
Twierdza Kłodzka ...167
Jadwiga Mizińska: Wojna i pokój w człowieku ...168
Zbigniew Mysłowiecki: ...
* * * (jest drugi sierpnia czterdziestego czwartego…) ...184
Godzina „W” ...185
Profesor Jan Ekier gra etiudę, rewolucyjną, C-mol Fryderyka Chopina  podczas Powstania Warszawskiego (sierpień 1944) na ulicy Marszałkowskiej w domu, którego dziś nie ma ...186
Jeszcze o POWSTANIU (co kołata się we mnie) ...187
Wojna ...188
1916 – VERDUN ...189
Leszek Antoni Nowak: Szopka w Bardzie. Odsłona druga ...190
Joanna Ostapiuk-Karolczuk i Ryszard Botwina: Jak wykorzystać psychobiologiczny mechanizm zespołu stresu pourazowego w jego
terapii ...205
Wiesław Prastowski: ...
Pustka ...222
Przesłanie ...223
Natalia Ruczkowska: ...
Odnaleźć dobro ...224
Dariusz Sas: ...
Łańcuszek ...225
Odwidzenie ...226
Patrzymy na ekran ...226
Wojna ...227
Jan Stępień: ...
Hitler ...228
Kostaryka ...228
Wojna ...229
Przyszłość ...229
Putin ...230
Zezwierzęcenie ...230
Jerzy Suchocki: ...
Jak to na Rusi ...231
W cieniu Golgoty (o rotmistrzu Witoldzie Pileckim) ...232
W Auschwitz ...233
Stefan Symotiuk: Pokój ludziom dobrej woli oraz miastom linearnym ...234
Maria Szyszkowska: Znaczenie pacyfizmu w epoce globalizacji ...251
Łukasz Trembaczowski: Przemoc, wojna i nowoczesność ...258
Jerzy Tupikowski CMF: Integralny rozwój osoby a zrównoważony wzrost dobra wspólnego. Perspektywa metafizyczno-antropologiczna ...272
Robert Urbaniak: ...
* * * (po wojnie atomowej…) ...283
* * * (choć mówię prawdę…) ...283
* * * (mówię pokój z tobą…) ...283
* * * (szukam wojny…) ...284
* * * (toczysz wojnę…) ...284
Drugie oblicze ...285
* * * (wcielony w inne formy słońć…) ...285
* * * (wojny o pokój gasną…) ...285
Przed bramą ...286
Istnieje ...287
Karolina Wojtasik i Sławomir Czapnik: Profilaktyka przemocy czy terror? Państwo izraelskie a palestyński terroryzm ...288
Zbigniew Zalesiński i Tadeusz Zaborowski: Zmieńmy siebie, zanim zaczniemy zmieniać świat ...305
Stefan Bednarek: Posłowie ...316

ALINA BERNADETTA JAGIEŁŁOWICZ (INSTYTUT FILOZOFII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO)

Drogi Czytelniku!
Czuję się zobowiązana do tego, by na samym wstępie ujawnić, z jakiego
powodu formułę „profilaktyka wojny” uczyniłam przewodnią myślą zaprezentowanego zbioru refleksji naukowych, filozoficznych, literackich.
Z wyrażeniem „profilaktyka wojen” związana jest myśl społeczna Juliana Aleksandrowicza – polskiego lekarza i humanisty. Ja jednak z pełną świadomością, żeby nie powiedzieć: premedytacją, nadałam monografii tytuł Profilaktyka wojny.
Odnosząc się do szerokiego spectrum znaczeniowego kategorii „profilaktyka” (fr. prophylactique) – opisującego zespół działań zabezpieczających przed szkodami, wypadkami, katastrofami, a także likwidację przyczyn powstawania niekorzystnych zjawisk, w szczególności
chorób – chciałabym położyć akcent na zawarty w jej treści moment usunięcia korzenia zła (patologii) i na transformację bytu. „Wojnę” zaś definiuję jako działanie destrukcyjne, niszczycielskie, zbrodnicze, w odróżnieniu od zmagania z opornością uniemożliwiającą osiąganie coraz wyższego poziomu rozwoju, w odróżnieniu od przekraczania ograniczeń. W języku Kazimierza Dąbrowskiego „dezintegracja pozytywna” przybliża sens tego zmagania; w języku Józefa Kozieleckiego – koncepcja transgresyjności. Natomiast w sztukach walki, na przykład wschodnich albo w afro-brazylijskiej walce-tańcu (capoeira), zmaganie to spełnia się w ideale wojownika.
Objaśnienia są zatem konieczne. Wymagają odwołania do faktów biograficznych i konceptualnych Juliana Aleksandrowicza1, a także dookreślenia ich. Wymuszają na redaktorze, by uzasadnił formułę integrowania pracy artystów z dociekaniami filozofów i z nauką. Nakazują zatem usprawiedliwić połączenie różnych form aktywności, nakierowanych na zapobieganie okrucieństwu oraz destrukcji: wspomnień wojennych, wyobraźni wyświetlającej obrazy post-pamięci, wysiłku intelektualnego.

[…]