Urszula Sławińska i Zbigniew Mysłowiecki

60 i 6 radości życia z wierszy

Wrocław 2018

ISBN 978-83-951481-0-1

Stron 46, okładka miękka

Recenzja i redakcja Alina B. Jagiełłowicz

Udostępnij…

URSZULA SŁAWIŃSKA, 5

zima, 7

wiosennie, 8

miłość, 10

impresje, 11

połów, 12

uskrzydleni, 14

leśne ścieżki, 15

nostalgia, 17

ku wesołości, 19

podniebnie, 20

we wspomnieniu, 21

ZBIGNIEW MYSŁOWIECKI, 25

przedwiośnie, 27

wiosna, 28

lato, 30

jesień, 32 

zima, 36

woda, 39

miasto, 41

Oddajemy Państwu niezwykły tomik wierszy. Rzadko bowiem autorzy decydują się na wydawanie wspólnego dzieła. Ale

niezwykłość tomiku to także zauważalny dialog wierszy, które łączy krótka forma. Urszula Sławińska jest autorką miniatur

poetyckich, które określa wierszynkami, Zbigniew Mysłowiecki jest znanym haijinem, który tym razem podzielił się z Czytelnikami

folkhaiku (czyli odmianą haiku opracowaną w latach 70. ubiegłego wieku przez nieformalny poetycki Ruch Pilleus).

Niezwykłością tego tomiku są wiersze przepełnione nostalgią wynikającą z wrażliwości na piękno cyklicznie odradzającej

się przyrody. To jest siła tego wspólnego zbioru. Siła uwrażliwiania na stany ludzkiej psychiki i stany przyrody.

W dzisiejszym zdehumanizowanym świecie są one niezauważalne, ignorowane czy deprecjonowane.

Autorzy jednym głosem nawiązują do bogactwa uczuć człowieka, dla którego drogą życiową jest przemiana. Ta która

wznosi go na wyższe poziomy świadomości i przeżywania; dla którego jest ona inspiracją do refleksji i aktów twórczych.